DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.1(38).135370

Використання інструментів управлінського консалтингу в процесі управління малим підприємством

В. В. Лаптєва

Анотація


Показано умови успішності розвитку сучасного малого підприємства, які містяться у вмінні попереджувати запити ринку продукції та послуг, що обумовлено здібністю до організаційної трансформації в межах життєвого циклу суб`єкту господарювання. Підкреслено, що потреба в управлінському консультуванні загострюється коли управлінський потенціал малого підприємства недостатній для рішення накопичених проблем. Об`єктом управлінського консалтингу є мале підприємство, яке бажає позитивних змін в результатах власної діяльності, а предметом – управлінські відношення і образ мислення суб`єктів цілісного поводження, тобто менеджерів, власників, робітників.


Ключові слова


підприємство; управління; консультування; консультант; цикл; етап; досвід; проблема

Повний текст:

PDF

Посилання


Derykolenko, O. M. (2016). Venchurna diialnist promyslovykh pidpryiemstv : teoriia, metodolohiia, praktyka [Venture activity of the industrial enterprises : theory, methodology, practice]. Sumy : Mriia. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I. & Zapotochnyi, I. V. (2000). Melkii biznes v ekonomicheskom razvitii byvshikh sotsialisticheskikh stran [Small business in the economic development of the former socialist countries]. Fondovyi rynok. – Stock market, 27, рр. 28-32. [in Russian].

Zakharchenko, N. V. (1989). Obgruntuvannia stratehichnykh innovatsiino-investytsiinykh rishen v upravlinni vysokotekhnolohichnym vyrobnytstvom [Substantiation of strategic innovation and investment decisions in the management of high-tech production]. Odesa : Bakhva. [in Ukrainian].

Zakharchenko, N. V. (2016). Orhanizatsiine proektuvannia ta vprovadzhennia upravlinskykh innovatsii [Organizational design and implementation of managerial innovations]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. – Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University, Vol. 7 (1), pp. 134-139. [in Ukrainian].

Isachenko, D. A. (2006). Maloe predpriiatie v ekonomike Ukrainy [Small enterprise in the economy of Ukraine]. Odessa : IPREEI NANU. [in Russian].

Lapychin, Y. N. (2017). Upravlencheskiy konsalting [Management Consulting] Moskva : INFRA. [in Russian].

Liashenko, V. I. (2007). Regulirovanie razvitiia malogo predprinimatelstva v Ukraine [Regulation of small business development in Ukraine]. Donetsk : NEP NANU. [in Russian].

Melman, S. (1987). Pribyli bez proizvodstva [Profits without production]. Moskva : Progress. [in Russian].

Liapina, K. M., Liapin, D. V. & Bereslavskyi, S. M. (2001) Natsionalna prohrama rozvytku maloho pidpryiemnytstva : ochikuvannia, problemy, perspektyvy [National small business development program : expectations, problems, prospects]. Kyiv : Instytut konkurentnoho suspilstva. [in Ukrainian].

Petrovych, Y. M. & Novakivskyi, I. I. (2016). Upravlinnia innovatsiinymy proektamy [Managing Innovation Projects]. Lviv : Vyd-vo Lvivskoi politekhniky. [in Ukrainian].

Piters, T. Dzh. & Uoterman, R. Kh. (2005). V poiskakh sovershenstva : uroki samikh uspeshnykh kompaniy Ameriki [In search of perfection : lessons from America's most successful companies]. Moskva : Viliams. [in Russian].

Stratehiia rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini na period do 2020-ho roku [Strategy for the development of small and medium enterprises in Ukraine up to 2020]. Uriadovyi kurier. – Government Courier, 144, p. 7. [in Ukrainian].

Turett-Turzhi, K. (2004). Konsalting [Consulting]. Sankt-Peterburg : Neva. [in Russian].

Kubra, M. (1992). Upravlenchekoe konsultirovanie [Management consulting]. Moskva : Intereksert [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Варналій З. С. Мале підприємництво : основи теорії і практики / З. С. Варналій. – Київ : Знання, 2003. – 302 с.

Дериколенко О. М. Венчурна діяльність промислових підприємств : теорія, методологія, практика : монографія / О. М. Дериколенко. – Суми : Мрія, 2016. – 304 с.

Захарченко В. И. Мелкий бизнес в экономическом развитии бывших социалистических стран / В. И. Захарченко, И. В. Запоточный // Фондовый рынок, 2000. – № 27. – С. 28-32.

Захарченко Н. В. Обґрунтування стратегічних інноваційно-інвестиційних рішень в управлінні високотехнологічним виробництвом : моногр. / Н. В. Захарченко. – Одеса : Бахва, 2017. – 448 с.

Захарченко Н. В. Організаційне проектування та впровадження управлінських інновацій / Н. В. Захарченко //Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 7. – Ч. 1. – С. 134-139.

Исаченко Д. А. Малое предприятие в экономике Украины : моногр. / Д. А. Исаченко. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2006. – 164 с.

Лапыгин Ю. Н. Управленческий консалтинг : учебник / Ю. Н. Лапычин. – Москва : ИНФРА -М, 2017. – 330 с.

Ляшенко В. И. Регулирование развития малого предпринимательства в Украине : моногр. / В. И. Ляшенко. – Донецк : НЭП НАНУ, 2007. – 451с.

Мелман С. Прибыли без производства : Пер с анг. / С. Мелман. – Москва : Прогресс, 1987. – 520 с.

Національна програма розвитку малого підприємництва : очікування, проблеми, перспективи / К. М. Ляпіна, Д. В. Ляпін, С. М. Береславський. – Київ : Інститут конкурентного суспільства, 2001. – 159 с.

Петрович Й. М. Управління інноваційними проектами : навч. посібник / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 316 с.

Питерс Т. Дж. В поисках совершенства : уроки самых успешных компаний Америки / Т. Дж. Питерс, Р. Х. Уотерман – мл. ; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, 2005. – 560 с.

Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020-го року : Схвалено розп. КМ України № 504-р від 24.05.2017р. // Урядовий кур`єр, 2017. – № 144. – С. 7.

Туретт-Туржи К. Консалтинг / К. Туретт-Туржи ; Пер. с франц. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 128 с.

Управленческое консультирование : В 2-х т. / Под ред. М. Кубра ; Пер. с англ. – Москва : СП «Интерэксерт», 1992. – Т.1. – 319 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998