DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.1(38).135530

Особливості розвитку зовнішньоекономічної

М. О. Панченко, А. А. Капелюшна

Анотація


У статті проаналізовано проблеми управління та основні завдання здійснення зовнішньоекономічної діяльності сучасного підприємства. Встановлено, що оновлення зовнішньоекономічної діяльності підприємства веде до здійснення та формування на підприємстві стратегії конкурентних переваг. Виділені основні ознаки підприємств на зовнішньому ринку товароруху та побудований алгоритм прийняття підприємством управлінських рішень по виходу на зовнішній ринок.


Ключові слова


ринкова економіка; підприємство; конкурентна стратегія; конкурентні переваги; ринок збуту; зовнішньоекономічна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Moiseeva, N. K. & Aniskin, Yu. P. (2013). Suchasne pidpryiemstvo : konkurentospromozhnist, marketunh, onovlennia [Modern enterprise : competitiveness, mmarketing, update]. Moskva : UNITI. [in Ukrainian].

Kredisov, A. I. (2001). Upravlinnia zovnishnioekonomichnoiu diilanistiu : navch. posibnyk [Management of foreign economic activity : manual]. Kyiv : VIRA-R. [in Ukrainian].

Kyrychenko, O. A. (2002). Menedzhment zovnishnioekonomichnoi diilanosti : navch. posibnyk [Management of foreign economic activity : manual]. Kyiv : Znannia-Pres. [in Ukrainian].

Horchakov, V. Yu. (2007). Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diilanistiu velykoi kompanii : monohrafiia [Formation of organizational and economic mechanism of management of foreign economic activity of a large company : monograph]. Donetsk : Inst-t ekonomiky prom-sti NAN Ukrainy. [in Ukrainian].

Novytskyi, V. Ye. (2004). Zovnishnioekonomichna diilanist i mizhnarodnyi marketynh [Foreign economic activity and international marketing]. Kyiv : Libra. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Моисеева Н. K. Сучасне підприємство : конкурентоспроможність, маркетинг, оновлення / Н. K. Моисеева, Ю. П. Анискин. – Москва : ЮНИТИ, 2013. –  451 с.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посібник / А. І. Кредисов – Київ : ВІРА-Р, 200. – 640 с.

Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / О. А. Кириченко. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 384 с.

Горчаков В. Ю. Формування організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю великої компанії : монографія / В. Ю. Горчаков. – Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2007. – 181 с.

Новицький В. Є. Зовнішньоекономічна діяльність і міжнародний маркетинг / В. Є. Новицький. – Київ : Лібра, 2004. – 190 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998