DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.2(39).144907

Структурні зміни у морському господарстві України

С. А. Горбаченко

Анотація


У статті розглядаються питання структурної трансформації економіки України на галузевому рівні на прикладі морського господарства. Проведено сегментацію вітчизняного морегосподарського комплексу та визначено коло проблем, що ускладнюють структурні зміни. Проаналізовано характер трансформаційних процесів. Виокремлено можливі напрями структурних зрушень: технологічні, інституційні, відтворювальні та просторові. Здійснено ідентифікацію поточного стану окремих галузей морського господарства та зроблено пропозиції щодо їхнього подальшого розвитку.


Ключові слова


структурні зміни; морське господарство; морегосподарський комплекс; порти; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Shynkaruk, L. V. (2015). Vzaiemozviazok strukturnykh transformatsii ta ekonomichnoho zrostannia Ukrainy [Interconnection of structural transformations and economic growth of Ukraine]. International Scientific Journal, № 9, pp. 180-185. [in Ukrainian].

Kibik, O. M., Podcerkovnyi, O. P., Drapailo, Yu. Z. & Kotlubai, V. O. (2014). Derzhavna pidtrymka rozvytku morehospodarskoho kompleksu Ukrainy (orhanizatsiini ta pravovi aspekty) [State support for the development of the maritime economic complex of Ukraine (organizational and legal aspects)]. Kherson: FOP Hryn D. S. [in Ukrainian].

Analitychna zapyska: Shchodo stratehichnykh priorytetiv realizatsii potentsialu Ukrainy yak morskoi derzhavy [Policy paper: On strategic priorities for the realization of the potential of Ukraine as the marine state]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/832/ [in Ukrainian].

Borshch, V. I. (2014). Stan ta problemy rozvytku pidpryiemstv sudnobudivelnoi haluzi promyslovosti Ukrainy [State and problems of development of enterprises of the shipbuilding industry of Ukraine]. Ekonomika : realii chasu : Naukovyi zhurnal, № 3 (13), pp. 22-29. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Administratsii morskykh portiv Ukrainy [Official site of the Administration of Sea Ports of Ukraine]. Retrieved from http://shshsh.uspa.gov.ua/ru/ [in Ukrainian].

Silvanska, H. M. (2017). Morskyi turyzm yak sukupnist bahatofunktsionalnykh diialnostei [Maritime tourism as a set of the multifunctional activities]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, № 4 (234), pp. 204-206. [in Ukrainian].

Volovych, O. Osvoiennia chornomorskokho shelfu : konkurentsiia ta spivpratsia [Development of the Black Sea shelf : competition and cooperation]. Retrieved from http://geo.gov.ua/old/node/1231 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шинкарук Л. В. Взаємозв’язок структурних трансформацій та економічного зростання України / Л. В. Шинкарук // International Scientific Journal. – 2015. – № 9. – С. 180-185.

Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти) : монографія / [О. М. Кібік, О. П. Подцерковний, Ю. З. Драпайло, В. О. Котлубай та ін.] ; за ред. О. М. Кібік, О. П. Подцерковного. – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2014. – 442 с.

Аналітична записка : Щодо стратегічних пріоритетів реалізації потенціалу України як морської держави. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/832/ (дата 12.08.2018). – Назва з екрану.

Борщ В. І. Стан та проблеми розвитку підприємств суднобудівельної галузі промисловості України / В. І. Борщ // Економіка : реалії часу : Науковий журнал. – 2014. – № 3 (13). – С. 22-29.

Офіційний сайт Адміністрації морських портів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uspa.gov.ua/ru/ (дата 12.08.2018). – Назва з екрану.

Сільванська Г. М. Морський туризм як сукупність багатофункціональних діяльностей / Г. М. Сільванська //  Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 4 (234). – С. 204-206.

Волович О. Освоєння чорноморського шельфу : конкуренція та співпраця. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://geo.gov.ua/old/node/1231 (дата 12.08.2018). – Назва з екрану.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998