Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 17, № 2(39) (2018)

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПОШУКУ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО Без заголовку (Русский) PDF (Русский)
М. И. Зверяков, Н. А. Уперенко 8-18
Управлінські та економічні погляди С. Ю. Вітте на принципи формування національної економіки PDF
Е. А. Кузнєцов 19-33
МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ: СТРУКТУРА БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТА ДЖЕРЕЛО ЇЇ ІННОВАЦІЙ PDF (English)
I. M. Nyenno 34-48
Структурні зміни у морському господарстві України PDF
С. А. Горбаченко 49-60
Комплексне використання сировинних і енергетичних ресурсів як основоположний принцип безвідходного агровиробництва PDF
А. В. Андрейченко 61-69
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF (English)
V. I. Borshch, V. O. Chabanenko 70-78
Подолання молодіжного безробіття в Україні як один з чинників антикризового управління на підприємстві PDF
Н. М. Столбуненко, А. Т. Джумачук 79-92
Реструктуризація як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства PDF PDF
А. В. Церковна, А. А. Крайнюк 93-107
Особливості управління інноваціями в ТНК PDF
О. Р. Павлович, К. В. Погосян 108-118
Формування емоційного інтелекту як необхідна складова процесу розвитку soft skills PDF
О. В. Жмай 119-132