DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.2(39).144911

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. I. Borshch, V. O. Chabanenko

Анотація


У статті розглядаються проблеми інтелектуалізації економіки, суспільства і підприємництва. Також аналізується проблематика впровадження інтелектуальних технологій в систему управління підприємством. Інтелектуальні технології, на думку авторів, є результатом процесу інтелектуалізації.

У статті розглянуті основні напрямки інтелектуалізації, такі як інтелектуалізація суспільства, економіки та трудової діяльності. Проаналізовано вплив процесу інтелектуалізації на мікро, мезо і макро рівнях. Вивчено фактори, що впливають на перебіг процесу інтелектуалізації.

Основну увагу приділено розгляду поняття «інтелектуальні технології», їх класифікації та впливу на організаційний, виробничий, управлінський і інші бізнес-процеси підприємства.


Ключові слова


інтелектуальна технологія; інтелектуалізація; система управління

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Antokhov, A. A. (2016). Rehionalna ekonomika ta intelektualizatsiia suspilstva: innovatsiini aspektu vzaiemorozvyktu. Monohrafiia [Regional economics and societies’ intellectualization: innovative aspects of their development]. Lviv : PP “Vydavnytstvo “BONA”. [in Ukrainian].

Akhtiamov, M. K., Kuznetsova, N. A. & Saakova, L. V. (2011). Intellektualizatisiia predprinimatelstva kak obektivnaia zakonomernost razvitiia ekonomiki znanii [Intellectualization of the entrepreneurship as the objective pattern of the knowledge economy development]. Rossiiskoe predprinimatelstvo. – Russian entrepreneurship, № 4 (2), pp. 16-20. [in Russian].

Melnyk, O. L. (2007). Informatsiine suspilstvo ta suspilstvo znan – stanovlennia ta rozvytok poniat [Informational society and knowledge society – formation and development of the definitions]. Visnyk natsionalnoho technichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politechnichnyi instytut”. Filosofiia. Psycholohiia. Pedahohika. – Herald of the national technical university of Ukraine “Kyiv polytechnic institute”. Philosophy. Psychology. Pedagogy, № 2, Issue 2. Retrieved from http://novyn.kpi.ua/2007-2-2/12_Melnik.pdf [in Ukrainian].

Bradicich, T. (2017). The Intelligent Edge: What it is, what it's not, and why it's useful. Retrieved from https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/the-intelligent-edge-what-it-is-what-its-not-and-why-its-useful-1704.html

Hewlett Packard Enterprise. Intellektualnye technologii. [Hewlett Packard Enterprise. Intellectual technologies]. Retrieved from https://www.hpe.com/ru/ru/what-is/intelligent-edge.html# [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антохов А. А. Регіональна економіка та інтелектуалізація суспільства: інноваційні аспекти взаєморозвитку. Монографія / А. А. Антохов. – Львів : ПП «Видавництво «БОНА», 2016. – 420 с.

Ахтямов М. К. Интеллектуализация предпринимательства как объективная закономерность развития экономики знаний / М. К. Ахтямов, Н. А. Кузнецова, Л. В. Саакова // Российское предпринимательство. – 2011. – № 4 (2). – С. 16-20.   

Мельник О. Л. Інформаційне суспільство та суспільство знань – становлення та розвиток понять / О. Л. Мельник // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 2. – Ч. 2. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2007-2-2/12_Melnik.pdf (дата 12.09.2018). – Назва з екрану.

Bradicich, T. The Intelligent Edge: What it is, what it's not, and why it's useful. 2017. Retrieved from https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/the-intelligent-edge-what-it-is-what-its-not-and-why-its-useful-1704.html

Hewlett Packard Enterprise. Интеллектуальные технологии. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hpe.com/ru/ru/what-is/intelligent-edge.html# (дата 20.09.2018). – Название с экрана.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998