DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.2(39).144912

Подолання молодіжного безробіття в Україні як один з чинників антикризового управління на підприємстві

Н. М. Столбуненко, А. Т. Джумачук

Анотація


У статті досліджується одна з найважливіших макроекономічних проблем – проблема працевлаштування молоді та розвитку кадрового потенціалу підприємств України. Автори глибоко аналізують питання забезпеченості зайнятості молоді в країні, створення молодіжних центрів праці, молодіжних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів для реалізації програм підготовки молоді до підприємницької діяльності, сприяння працевлаштуванню та наданню інформаційних та консультативних послуг, державне  регулювання молодіжного ринку праці і розглядають ці напрямки діяльності як чинники антикризового управління на підприємствах України.


Ключові слова


молодіжне безробіття; державна молодіжна політика зайнятості; модель державної молодіжної політики; концепція «солідарності» та «соціального громадянства»

Повний текст:

PDF

Посилання


Riven bezrobittia sered molodi zrostaie na tli retsesii v syrovynnykh ekonomikakh [The unemployment rate among young people is growing against the backdrop of recession in commodity economies]. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/news/27944909.html. [in Ukrainian].

Analitychna zapyska shchodo perspektyvy zaprovadzhennia v Ukraini harantovanoho zabezpechennia molodi pershym robochym mistsem [An analytical note on the prospect of the introduction of guaranteed youth protection in Ukraine as the first workplace]. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Monitor/December2009/15.htm. [in Ukrainian].

Problemy molodizhnoho bezrobittia v sychasnii Ukraini [Problems of youth unemployment in modern Ukraine]. Retrieved from http://www.stattionline.org.ua/pravo/62/8501-problemi-molodizhnogo-bezrobittya-v-suchasnij-ukra. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini [Law of Ukraine “On promoting social development and youth development in Ukraine”]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12. [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba zainiatosti [The State Employment Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=3054. [in Ukrainian].

Problema bezrobittia molodi v Ukraini [The problem of unemployment of young people in Ukraine]. Retrieved from http://www.m.nayka.com.ua/efektyvna-ekonomika. [in Ukrainian].

Problema realizatsii trudovoho potentsialu molodi v Ukraini [The problem of realizing the labor potential of youth in Ukraine]. Retrieved from http://intkonf.org/teodoziya-buda-problemi-realizatsiyi-trudovogo-potentsialu-molodi-v-ukrayini/. [in Ukrainian].

Pratsevlashtuvannia molodi v Ukraini: problem ta shliakhy yikh vyrishennia [Employment of young people in Ukraine: problems and ways of their solution]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/73863.doc.htm. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рівень безробіття серед молоді зростає на тлі рецесії в сировинних економіках – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.radiosvoboda.org/a/news/27944909.html (дата 30.08.2018).  - Назва з екрану. 

Аналітична записка  щодо перспективи запровадження в Україні гарантованого забезпечення молоді першим робочим місцем. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://old.niss.gov.ua/Monitor/December2009/15.htm (дата 30.08.2018).  - Назва з екрану.

Проблеми молодіжного безробіття в сучасній Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pravo/62/8501-problemi-molodizhnogo-bezrobittya-v-suchasnij-ukra (дата 30.08.2018).  - Назва з екрану.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 (дата 30.08.2018).  - Назва з екрану.

Державна служба зайнятості України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=3054 (дата 30.08.2018).  - Назва з екрану.

Проблема безробіття молоді України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.m.nayka.com.ua/efektyvna-ekonomika (дата 30.08.2018). - Назва з екрану.

Проблема реалізації трудового потенціалу молоді в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/teodoziya-buda-problemi-realizatsiyi-trudovogo-potentsialu-molodi-v-ukrayini/ (дата 30.08.2018).  - Назва з екрану.

Працевлаштування молоді в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/73863.doc.htm (дата 30.08.2018). - Назва з екрану.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998