DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173506

Управлінські та організаційні засади державної та атестації випускників медичних навчальних закладів у форматі ОСКІ

В. Г. Марічереда, В. І. Борщ, О. П. Рогачевський

Анотація


Проблема якісної підготовки кадрів є ключовою для будь-якої сфери діяльності, не є винятком й медична галузь. Сучасні тенденції розвитку соціально-економічної сфери вимагають від фахівців використання мультидисциплінарного та висококомпетентнісного підходів. Таким чином, вдосконалення освітнього процесу та процесу оцінки якості освіти випускників вищої медичної школи є важливим елементом сучасного реформування галузі охорони здоров’я та медичної освіти. Імплементація новітніх світових технологій навчання та оцінки знань студентів є важливою запорукою цього удосконалення.

У статті розглядаються управлінські та організаційні засади впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) у процес державної атестації випускників медичних вищів. Розглянуто основні принципи ОСКІ. Деталізовано процес підготовки та планування державної атестації в форматі ОСКІ. Основною перевагою такого процесу є застосування принципів командної роботи та проектного менеджменту, що значно підвищує якість процесу оцінювання.

Об’єктивний структурований клінічний іспит розглядається авторами як інструмент підвищення якості освітнього процесу вищої медичної школи.    


Ключові слова


освітній процес; вища медична освіта; компетентнісний підхід; проектний менеджмент; управлінська команда; ОСКІ

Повний текст:

PDF

Посилання


Nahach, M. V. (2008). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv u shkolakh profesiinoho rozvytku v SShA [Training of future specialists at the schools of vocational development in USA]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Savchenko, O. P. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii vyshchii shkoli [Competentional approach in the modern higher school]. Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku. – Pedagogy: history, theory, practice, development trends. Issue 3. Retrieved from http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/. [in Ukrainian].

Bodle, J. F., Kaufmann, S. J., Bisson, D. et al. (2008). Value and face validity of objective structured assessment of technical skills (OSATS) for work based assessment of surgical skills in obstetrics and gynecology. Med. Teach. Vol. 30. Pр. 212-216.

Harden, R. M. (1988). What is an OSCE? Med. Teach. Vol. 10. Pр. 19-23.

Newble, D. (2004). Techniques for measuring clinical competence: Objective structured clinical examinations. Med. Educ. Vol. 38. Pр. 199-203.

Rethans, J.-J., Gorter, S., Bokken, L. & Morrison, L. (2007). Unannounced standardized patients in real practice: A systematic literature review. Med. Educ. Vol. 41. Pр. 537-549.

Reznick, R., Smee, S., Rothman, A. et al. (1992). An objective structured clinical examination for the licentiate: Report of the pilot project of the Medical Council of Canada. Acad. Med. Vol. 67. Pp. 487-494.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Нагач М. В. Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2008. 21 с.

 

 Савченко О. П. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. 2010. Випуск 3. URL :  http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_ 2010_ st_16/. (дата звернення: 05.03.2019).

 

Bodle J. F., Kaufmann S. J., Bisson D. et al. Value and face validity of objective structured assessment of technical skills (OSATS) for work based assessment of surgical skills in obstetrics and gynecology. Med. Teach. 2008. Vol. 30. Pр. 212-216.


Harden R. M. What is an OSCE? Med. Teach. 1988. Vol. 10. Pр. 19-23.


Newble D. Techniques for measuring clinical competence: Objective structured clinical examinations. Med. Educ. 2004. Vol. 38. Pр. 199-203.


Rethans J.-J., Gorter S., Bokken L., Morrison L. Unannounced standardized patients in real practice: A systematic literature review. Med. Educ. 2007. Vol. 41. Pр. 537-549.


Reznick R., Smee S., Rothman A. et al. An objective structured clinical examination for the licentiate: Report of the pilot project of the Medical Council of Canada. Acad. Med. 1992. Vol. 67. Pр. 487-494.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998