Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 18, № 1(41) (2019)

Зміст

Статті

Конкурентоспроможна система менеджменту як умова соціально-економічного суверенітету держави PDF
Е. А. Кузнєцов 9-24
Управлінські та організаційні засади державної та атестації випускників медичних навчальних закладів у форматі ОСКІ PDF
В. Г. Марічереда, В. І. Борщ, О. П. Рогачевський 25-37
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА АКАДЕМІЧНУ УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ: ПРИКЛАД ЛІВАНСЬКОГО ФРАНЦУЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Без заголовку PDF
Sohail Imran Khan, Nabaz Nawazad Abdullah 38-56
Оптимізація інвестиційного ризику з використанням інструменту його диверсифікації PDF
В. І. Захарченко, О. В. Балахонова, М. Р. Величко 57-68
Удосконалення механізмів ціноутворення на продукцію аграрних підприємств PDF
О. П. Радченко, О. О. Сурмай 69-83
Асиметричність та проектування системи економічної безпеки держави PDF
Т. І. Єгорова-Гудкова, О. Є. Звірков, В. І. Білобородько 84-97
Дослідження рівня конкурентоспроможності продукції торгівельного підприємства на основі пошукового моделювання PDF
Н. І. Владимирська, В. В. Лаптєва 98-110
Механізми формування регіональної інноваційної політики в країнах з перехідною економікою Центральної та Східної Європи PDF
О. С. Гусенко 111-134
Інструментарій форсайту для прогнозування стратегічного розвитку туризму PDF
І. В. Гайворонськa, О. А. Гринюк 135-152
Вибір маркетингових комунікацій підприємств сфери зв’язку та інформатизації у процесі підвищення їх конкурентоспроможності PDF
Т. М. Копань 153-168
Основні поняття і категорії структурно-функціональної підготовки управлінського персоналу PDF
О. К. Гілко 169-183
Сучасний стан фондового ринку України PDF
В. І. Осипов, Т. О. Крусир 184-191
Моделювання стратегічних цілей розвитку суб’єктів харчової промисловості у макроекономічної середовищі PDF PDF
О. О. Шеремет 192-207
Системна характеристика видавничого процесу PDF
Ю. О. Морщавка 208-223
Теоретико-методичні підходи до інноваційної логістики у промисловості PDF
О. В. Церковна 224-235
Розвиток університетів в умовах формування менеджменту знань PDF
О. Р. Павлович 236-245