Оптимізація інвестиційного ризику з використанням інструменту його диверсифікації

Автор(и)

  • В. І. Захарченко Одеський національний політехнічний університет, Ukraine
  • О. В. Балахонова Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», Ukraine
  • М. Р. Величко Одеський національний політехнічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173512

Ключові слова:

ризик, інвестиції, фірма, проект, актив, портфель, модель

Анотація

Запропоновано додаткове роз’яснення до портфельної теорії, яка досліджує співвідношення доходності цінного паперу з рівнем ризику та дозволяє раціональному інвестору сформувати оптимальний інвестиційний портфель, використовуючи диверсифікацію. Диверсифікація призводить до усереднення ринкового ризику і може значно знизити підприємницький ризик. Відповідно до методу формування оптимального інвестиційного портфеля інвестору необхідно оцінювати очікувані прибутковості і дисперсії всіх розглянутих цінних паперів. Також повинні бути оцінені всі коваріації цих цінних паперів і визначена безризикова процентна ставка. Після цього інвестор може визначити структуру «відносного» портфеля, а також очікувану прибутковість і середньоквадратичне відхилення. Далі інвестор може перейти до визначення оптимального портфеля за допомогою графіка, де одна з кривих байдужості торкається, але не перетинає ефективну безліч. Таким чином, оптимальний портфель включає інвестиції в «відносний» портфель, які комбінують з певною кількістю безризикових вкладень і кредитів.

Біографії авторів

В. І. Захарченко, Одеський національний політехнічний університет

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності

 

О. В. Балахонова, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

доктор економічних наук, доцент

М. Р. Величко, Одеський національний політехнічний університет


аспірант, асистент

кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності

 

Посилання

Azriliyana, A. N. (Ed.). (2002). Bolshoi ekonomicheskii slovar [Big Economic Dictionary. 5th ed.]. Moskva. [in Russian].

Lapteva, V. V. (2013). Doslidzhennia dokhidnosti tsinnykh paperiv z rivnem ryzyku. [Investigation of the yield of securities with a level of risk]. Prykladni naukobi novynu – 2013 : mat. mizhn. nauk.-prakt. konf. – Applied Scientific News – 2013 : Proceedings of Inernational scientific and practival conferences Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Prague: Education and Science [in Ukrainian].

Lee, Ch. F. & Finnerti, J. I. (2000). Finansy korporatsii: teoriia, metody i praktika [Corporate finance: theory, methods and practice]. Moskva: INFRA-M. [in Russian].

Gracheva, M. V. (Ed.). (2001). Risk-analiz investitsionnogo proekta: ushebnik dlia vyzov [Risk analysis of the investment project: a textbook for universities]. Moskva : UNITY–DANA [in Russian].

Ross S., Vesterfild, R. & Dzhordan, B. (2000). Osnovy korporativnykh finansov [Basis of corporate finances]. Moskva : LBZ. [in Russian].

Holt, R. N. & Barnes, S. B. (1994). Planirovanie investitsii [Investment Planning]. Moskva : Delo LTD. [in Russian].

Sharp, U., Amksander, G. & Bailey, J. (1998) Investitsii [Investments].Moskva : INFRA-M. [in Russian].

Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7 (1), pp. 77-91.

Markowitz H.M. (1959). Portfolio selection: efficient diversification of investments. N.Y. : John Wiley.

Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. Review of Economic Studies, 26 (1), pp. 65-86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-24

Номер

Розділ

Статті