DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173802

Основні поняття і категорії структурно-функціональної підготовки управлінського персоналу

О. К. Гілко

Анотація


У даній статті розглядаються актуальні базові поняття які використовуються при підготовці управлінців.  Усі труднощі в укладанні системного зведення науки або ж доктрині полягає в тому, щоб відшукати принцип, основу класифікації базових понять.  Виявлені основні відмінності між такими поняттями як «менеджер» та «управлінець».  Було доведено що, при не правильному розумінні цих термінів, це відіб’ється на подальшому впровадженні системи менеджменту. Правильно підібрана термінологія відіграє важливу роль  в досягненні коректної та правильної комунікації.

При розгляді основного концептуального змісту таких понять як  «управління»  було виявлено, управління може бути як ефективним так і не ефективним, в той же час як в класичному розумінні змісту «менеджмент», як правило, тільки ефективним (безумовно, на практиці менеджмент може бути визнаний неефективним, але, на відміну від управління, цей прецедент не може бути виправданий). Професійне поняття управлінського процесу пов’язане з розглядом його основних компонентів . Було розглянуто  причетність менеджменту до сфери функціонування економічної організації і були визначенні основні  напрямки діяльності.


Ключові слова


структурно-функціональна підготовка; управлінський персонал; категорії професійної системи менеджменту; управлінський процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Adizes, Y. (2017). Idealnyi kerivnyk. Chomu nim nemiglivo stati? [Ideal leader. Why it is impossible to become]. Kyiv: Nash format [in Ukrainian].

Drucker, P. (2012) Menedzhment. Vyzovy XXI veka [Management. Challenges of the XXI Century]. Moskva: Mann, Ivanov and Ferber [in Russian].

Ushenko, N. V. (2015). Professionalizatsiia upravlinskoi diyalnosti: pidkhid z pozytsii teoriy liderstva [Professionalization of managerial activity: an approach from the positions of leadership theories]. Mariupol: DonNUU. [in Ukrainian].

Kuznietsov, E. A. & Kuznietsova, Z. V. (2017). Aktualizatsiia pryntsypiv upravlinskoho konstytutsionalizmu profesiinoi systemy menedzhmentu [Actualiztion of principles of managerial constitutionalism of management professional system]. Aktualni problem ekonomiky i menedzhmentu : teoriia, innovatsii ta suchasna praktyka. Monografiia. – Actual problems of economy and management : theory, innovations and modern practive. Monograph. Kherson : OLDI PLYUS. [in Ukrainian].

Kuznietsov, E. A. (2017). Metodolohiia professionalizatsii upravlinskoi diialnosti v Ukraini : Monohrafiia [Methodology of managerial activities’ professionalization in Ukraine : Monograph]. Kherson : OLDI PLYUS. [in Ukrainian].

Robbins, S. P. (2007). Menedzhment. [Management]. Moskva: ID “Williams”. [in Russian].

Moskovskaya, A. A. (2011). Professionalizatsia menedzhmenta: tseli, bareri, perspektivi [Professionalization of management: goals, barriers, perspectives]. Sotsiologicheskoe issledovanie. – Sociological research, 7, pp. 26-37. [in Russian].

Kanke, V. A. (2010). Filosophia menedzhmenta: uchebnik [Management Philosophy: Manual]. Moskva: KNOROUS. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адізес Іцхак. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати ; пер. з англ. Київ : Наш формат, 2017. 277 с.

Друкер П. Менеджмент. Вызовы ХХI века ; пер. с англ. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 256 с.

Ушенко Н. В. Професіоналізація управлінської діялності: підхід з позиціх теорій лідерства. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності: зб. наук. праць. ДонДУУ, Маріуполь:  ДонДУУ, 2015. Т. ХVІ. 279 с.

Кузнєцов Е. А., Кузнєцова З. В. Актуалізація принципів управлінського конституціоналізму професійної системи менеджменту. Актуальні проблеми економіки і менеджменту : теорія, інновації та сучасна практика. Монографія. Книга п’ята ; за ред. д.е.н., проф. Кузнєцова Е. А. Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 324 c.

Кузнєцов Е. А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні. Монографія. Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 382 с.

Роббинз С. П., Коултер М.Менеджмент ; пер. с англ. – Москва : ИД «Вильямс», 2007. 1056 с.

Московская А. А. Профессионализация менеджмента: цели, барьеры, перспективы. Социологическое исследование. 2011. № 7. С. 26-37

Канке В. А. Философия менеджмента: учебник. Москва : КНОРУС, 2010. 392 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998