Сучасний стан фондового ринку України

Автор(и)

  • В. І. Осипов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Т. О. Крусир Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173803

Ключові слова:

фондовий ринок, інвестиції, фондова біржа, акції

Анотація

Фондовий ринок як складова фінансового ринку традиційно вважається забезпечувальною ланкою всієї фінансової системи держави. Розвиток цивілізованого інвестиційного процесу в економіці України, подальше проведення ринкових реформ неможливі без створення ефективно працюючого фондового ринку, який має забезпечувати реалізацію національних інтересів України та сприяти зміцненню її економічного суверенітету.

Сьогодні фондовий ринок України знаходиться на етапі свого становлення та значно відстає у розвитку від фондових площадок промислово розвинутих країн. З огляду на це, дослідження сучасних умов, особливостей та тенденцій розвитку фондової біржової торгівлі та інфраструктури України стає для національної економіки надзвичайно актуальним.

Дана стаття присвячена аналізу проблеми виявлення особливостей функціонування та проблемам розвитку фондового ринку України, а також обґрунтуванню напрямів підвищення його ліквідності та ефективності. Проаналізовано основні тенденції розвитку фондового ринку. Відмічено сучасні зміни в процесі торгівлі на фондовому ринку України. Акцентовано увагу на існуючих проблемах на шляху розвитку фондового ринку України, які заважають його ефективному функціонуванню.

Посилання

Butenko, D. S. (2013). Rozvytok instrumentiv birzhovoho fondovoho rynku iak neobkhidna umova zabezpechennia konkurentospromozhnosti torhivelnoi infrastruktury natsionalnoho fondovoho rynku [Development tools exchange stock market as a necessary condition to ensure the competitiveness of the trading infrastructure of the national stock market]. Finansova infrastruktura Ukrainy: problemy ta napriamky rozvytku Financial infrastructure of Ukraine: problems and development prospects. Рp. 117-120. [in Ukrainian].

Kalynets, K. S. (2009). Analiz svitovoho dosvidu orhanizatsii fondovoi birzhi v konteksti mozhlyvostei ioho vykorystannia v Ukraini [Analysis of international experience of the stock exchange in the context of its capabilities in Ukraine]. Rehionalna ekonomika – Regional econmy, No. 3, Pp. 182-191. [in Ukrainian].

Radelytskyi, Yu. V. (2009). Derzhavne rehuliuvannia rynku finansovykh investytsii: zarubizhnyi dosvid i natsionalni realii [State regulation of financial investments: international experience and national realities]. Naukovyi Visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of NLTU Ukraine, Pp. 242-248. [in Ukrainian].

Samets, S. M. & Ikonnikov, O. V. (2010). Mistse i znachennia rynku tsinnykh paperiv v ekonomitsi Ukrainy [The place and importance of the stock market in the economy of Ukraine]. Naukovyi Visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of NLTU Ukraine, No 20, Pp. 244-252. [in Ukrainian].

Shkolnyk, I. O. & Cherviakova, S. V. (2012). Reformuvannia vitchyznianoi rozrakhunkovo-klirynhovoi systemy iak peredumova zabezpechennia efektyvnosti funktsionuvannia infrastruktury rynku tsinnykh paperiv u protsesi IRO [Reform of the national clearing and settlement system as a precondition for the effective functioning of securities market infrastructure in the IPO]. Problemy ekonomiky – Problems of economy, No. 3, Pp. 15-19. [in Ukrainian].

Yatsiuk, H. V. (2013). Modernizatsiia torhivelnoi infrastruktury rynku tsinnykh paperiv [Modernisation of the trading securities market infrastructure Finansova infrastruktura Ukrainy: problemy ta napriamky rozvytku Financial infrastructure of Ukraine: problems and development prospects. Pp. 170-172. [in Ukrainian].

Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku : veb-sait [National Securities and Stock Market Comission : website]. Retrieved from: http://www.nssmc.gov.ua/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-24

Як цитувати

Осипов, В. І., & Крусир, Т. О. (2019). Сучасний стан фондового ринку України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 18(1(41), 184–191. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173803

Номер

Розділ

Статті