DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173804

Моделювання стратегічних цілей розвитку суб’єктів харчової промисловості у макроекономічної середовищі

О. О. Шеремет

Анотація


У статті розглядаються питання щодо моделювання стратегічних цілей розвитку суб’єктів харчової промисловості у макроекономічному середовищі. Сформована ієрархія взаємопов’язаності місії, стратегічних орієнтирів та цілей суб’єктів харчової промисловості. Розроблена модель функціонування та стратегічного розвитку суб’єкта харчової промисловості. Запропоновано визначення основних аспектів, які необхідно враховувати при формуванні стратегічних цілей у харчовій промисловості. Представлена ієрархія стратегічних цілей розвитку  суб’єктів харчової промисловості. Обґрунтовано та запропоновано моделювання стратегічних цілей розвитку суб’єктів харчової промисловості у макроекономічному середовищі. Досліджено класифікацію стратегічних цілей розвитку суб’єктів харчової промисловості у макроекономічному середовищі.

Сформовані концептуальні підходи до розробки програми реалізації стратегічних цілей у харчовій промисловості. Запропонований підхід надає можливість дослідити процес розробки програми реалізації стратегічних цілей у харчовій промисловості, враховуючи систему забезпечення, яка включає принципи, критерії, параметри, обмеження та відповідну спрямованість, фактори впливу та їх узгодженість, що дозволить виокремити альтернативні шляхи досягнення стратегічних цілей та  сформувати  методичне і ресурсне забезпечення з метою отримання ефективних результатів за умови заданих параметрів.


Ключові слова


стратегія; розвиток; стратегічні цілі; моделювання; харчова промисловість; макроекономічне середовище

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Borshch, V. I. & Sokolova, O. A. (2018). Innovatsiina model rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy [Innovative model of Ukrainian agricultural sector’s development]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka. – Market economy: modern management theory and practice. Vol. 17, Is­sue 3 (40). Pp. 93-111. DOI: 10.18524/2413-9998/2018.3(40).148383 [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva [Methodological and practical bases of research of enterprise’s business solvency management system]. Odessa : Pres-kurier. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борщ В. І., Соколова О. А. Інноваційна модель розвитку агропромислового комплексу України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2018. Том 17. Вип. 3 (40). С. 93-111. DOI: 10.18524/2413-9998/2018.3(40).148383


Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти. Монографія / за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. Вип. 1 . Херсон : Гринь Д.С., 2016. 854 с.


Масленніков Є. І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства Монографія / за ред.Є. І. Масленніков. Одеса : Прес-кур’єр, 2015. 316 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998