DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173806

Теоретико-методичні підходи до інноваційної логістики у промисловості

О. В. Церковна

Анотація


У статті досліджено теоретико-методичні підходи до інноваційної логістики у промисловому секторі національного макроекономічного середовища. Проведено аналіз досвіду найбільш ефективних із погляду логістики країн світу, зокрема Німеччини, Франції, Нідерландів, а також тих, що динамічно розвиваються (Китаю, Малайзії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Індонезії). Обґрунтовано, що структуризація інноваційної логістики базується на етапах тактичної та стратегічний логістики. Виокремлення характерних рис взаємопов’язаних форм базової та інноваційної логістики наддало можливість сформувати спектральну сукупність складових, які запропоновані у  дослідженні. Запропоновано процес формування інноваційної логістики з точки зору впливу окремих інновацій та факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Розроблена система інноваційної логістики та її структурні елементи.


Ключові слова


інноваційна логістика; стратегія; система; факторне середовище; національна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Borshch, V. I. & Sokolova, O. A. (2018). Innovatsiina model rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy [Innovative model of Ukrainian agricultural sector’s development]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka. – Market economy: modern management theory and practice. Vol. 17, Is­sue 3 (40). Pp. 93-111. DOI: 10.18524/2413-9998/2018.3(40).148383 [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борщ В. І., Соколова О. А. Інноваційна модель розвитку агропромислового комплексу України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2018. Том 17. Вип. 3 (40). С. 93-111. DOI: 10.18524/2413-9998/2018.3(40).148383


Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти. Монографія / за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. Вип. 1 . Херсон : Гринь Д.С., 2016. 854 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998