DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.178991

Удосконалення міжбюджетних відносин та податкової політики в країнах з федеральним устроєм.

В. І. Захарченко

Анотація


Представлено аналіз міжбюджетних відносин податкової політики в окремих розвинених країнах. Узагальнено досвід з формування податкової системи таких країн як США, Німеччина, Канада, Австрія, Австралія, Індія, Росія. Зроблено рекомендації з удосконалення міжбюджетних відносин в умовах федерального устрою.


Ключові слова


бюджет; податок; політика; федерація; ресурс; розвиток; регіон

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бюджетный кодекс України // Урядовий кур’єр, 2010. – № 151.

Балахонова О.В. Регіон: аналіз і управління процесом розвитку : монографія / Під ред. В.І. Захарченко. - Вінниця: Вінницька газета, 2011.- 400 с.

Бюджетная система России : Учеб. пособ. для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка. – М. : ЮНТИТИ-ДАНА, 2002. – 540 с.

Введенский В.Г. Россия: испытание федерализмом. Теория и практика отечественного и зарубежного опыта / В.Г. Введенский, А.Ю. Горохов. – М. : Серебряные нити, 2002. – 128с.

Водопьянова В.А. Налоговые системы зарубежных стран : Учебное пособие / В.А. Водопьянова, Т.В. Терентьева. –М. : ИНФРА, 2005. – 290 с.

Запоточний І.В. Державне регулювання регіональної економіки / І.В. Запоточний, В.І. Захарченко. – Харків : Одіссей, 2003. – 592 с.

Клисторин В.И. Экономическое основание бюджетного федерализма / В.И. Клисторин // Регион: экономика социология. – 2001. – № 4. – С.18-34.

Лыков Л.Н. Экономические проблемы становления российского федерализма / Под ред. С.Д. Валентея; ИЭ РАН. – М.: Наука, 1999. – С.51-83.

Маслов Б.Г. Налоговые системы зарубежных стран : Учеб. пособ. / Б.Г. Маслов, Л.В. Попова, И.А. Дрожжина. – М.: София, 2008. – 425 с.

Основы национальных и федеративних отношений : Учеб. пособ. / Под общ. ред. Р.Г. Абдулатипова. – М.:РАГС, 2001. – 352 с.

Федеральный бюджет и регионы : структура финансовых потоков / Институт “Восток-Запад”. – М.: МАКС-Пресс, 2001. – 311 с.

Христенко В.Б. Межбюджетное отношение и управление региональными финансами: опыт, проблемы перспективы / В.Б. Христенко. – М. : Дело, 2002. – 608 с.

Шумейко В.Д. Реформы и федерализм (социально-экономические очерки) / В.Д. Шумейко. – М. : Славянский диалог, 1995. – 207с.

Das Haushaltssystem der bundersrepublik Deutschland- Bonn. – 1997. – P.105-106.

Europeanregional uncentives. 1977- 1988 (Juill D., Bachtler J.,Wishlade F.) London : European Policies Research Center, university of Strathclyde, 1998.

Фінанси Росії. Статистичний щорічник. / Держкомстат Росії. – М. : 2004. – 200 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998