Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 2, № 1/3 (2015)

Зміст

Статті

Удосконалення міжбюджетних відносин та податкової політики в країнах з федеральним устроєм. PDF
В. І. Захарченко 6-15
Управлінський континуум і деякі проблеми сучасного менеджменту. PDF
Н. А. Уперенко, С. Н. Коваленко 16-28
Розвиток аспектів прийняття управлінських рішень на підприємстві на основі аналізу його бухгалтерської звітності в умовах нестабільності ринку. PDF
О. В. Балахонова 29-36
Планування і бюджетування діяльності підприємства в умовах невизначеного й мінливого середовища. PDF
А. М. Колосов 37-46
Побудова стратегії розвитку підприємства на основі сформованої системи збалансованих показників. PDF
М. М. Меркулов 47-54
Особливості забезпечення інноваційного регіонального розвитку в контексті фінансової інфраструктури: теоретичні аспекти. PDF
В. І. Дубницький, С. В. Іванов, І. П. Ганжела 55-63
Професіоналізація менеджменту як фактор формування механізму стійкого економічного розвитку в Україні. PDF
Э. А. Кузнецов 64-69
Культурні ресурси як джерело унікальних конкурентних переваг регіону. PDF
Н. Л. Кусик 70-78
Аналіз термінології «емоційного маркетингу». PDF
Е. Е. Мазур 79-86
Еволюція уявлень про суб'єкта праці та зміна системи соціально-трудових відносин. PDF
Н. В. Орлова 87-95
Становлення кооперативів у структурі світового сільського господарства. PDF
О. П. Радченко, О. І. Шавалюк 96-103
Категорія фінансова стійкість в системі управління підприємством. PDF
Є. І. Масленніков 104-111
Оцінка потенціалу промислового підприємства в інноваційному розвитку. PDF
В. В. Лаптєва 112-119
Деякі аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України в контексті сучасних реалій. PDF
Н. М. Столбуненко, В. А. Прибок 120-127
Дослідження податкового потенціалу в системі визначення громадських благ. PDF
І. Б. Ясенова 128-135
Комп'ютерна ділова гра як модель для ухвалення менеджером стратегічних рішень. PDF
В. П. Дюков 136-146
Компетентнісна модель оцінювання ефективності управлінської діяльності на підприємстві. PDF
В. І. Борщ 147-153
Побудова комплексної моделі системи управління підприємством. PDF
С. Г. Васильєв 154-160
Досвід розвитку систем управління інноваційним виробництвом за кордоном. PDF
А. І. Захарченко 161-168
Еволюція парадигми тіньової економіки в економічних дослідженнях.
О. М. Головченко 169-179
Нейтралізація загроз економічної безпеки суб'єктів господарювання на основі ефективного використання ресурсів. PDF
Л. В. Ширяєва 180-187
«Безпека» як соціально-правове явище. PDF
О. А. Чуваков 188-194
Особливості реалізації корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у сучасних економічних умовах України. PDF
А. В. Жмай 195-202
Інноваційна діяльність як визначальний фактор конкурентної боротьби. PDF
С. Ю. Брицький 203-208
Сильний бренд, як шлях до успішного бізнесу. PDF
О. Корець 209-217