DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179049

Розвиток аспектів прийняття управлінських рішень на підприємстві на основі аналізу його бухгалтерської звітності в умовах нестабільності ринку.

О. В. Балахонова

Анотація


У статті розглядаються результати дослідження процесу прийняття управлінського рішення на підприємстві на основі аналізу його бухгалтерської звітності. Визначена концепція прийняття управлінських рішень, які використовуються українським менеджментом у практичній діяльності. Уточнено фактори та умови прийняття управлінських рішень.


Ключові слова


управлінське рішення; підприємство; концепція

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Інвестгазета. – 2006. – № 41. – С. 4-8.

Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Інвестгазета. – 2008. – № 11. – С. 8-10.

Захарченко В.І. Організаційні зміни в українському бізнесі та нова економіка / В.І. Захарченко // Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління. – 2009. – Т. 12. – Вип. 28.- С. 6-16.

Друри К. Управленческий учт для бизнес-решений : [учеб. пособ.]; пер. с англ./ К. Друри. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 655 с.

Росс С. Основы корпоративних финансов : [пер. с англ.] / С. Росс, Р. Вестерфилд, Д. Бродфорд. – М. : ЛБЗ, 2000. – 720 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : [підручник] / Н.М. Ткаченко. –К. : АСК, 2001. – 864 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998