DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179067

Особливості забезпечення інноваційного регіонального розвитку в контексті фінансової інфраструктури: теоретичні аспекти.

В. І. Дубницький, С. В. Іванов, І. П. Ганжела

Анотація


В роботі розглянуті теоретичні аспекти важливої складової механізму забезпечення економічного розвитку регіону. Виявлено рівень впливу фінансової та виробничої інфраструктур на даний процес. Обґрунтовано, що інфраструктури регіонального рівня мають дві найважливіші особливості. Перша – інфраструктура, як правило, призначена для забезпечення виконання діяльності в декількох галузях. Друга особливість – інфраструктура не створює матеріальних благ, вона виконує забезпечуючи функцію. Сформовано функції виробничої інфраструктури та виділено 4 групи галузей і виробництв, які забезпечують і формують виробничу інфраструктуру регіону.


Ключові слова


інноваційна інфраструктура; регіональна інфраструктура; виробнича інфраструктура; фінансова інфраструктура; економічний розвиток регіону

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Логутова Т.Г. Механізм інноваційного розвитку регіону на основі використання внутрішніх ресурсів: [монографія] / Т.Г.Логутова, О.М. Анісімова, І.А. Ленцов, О.С. Картечева. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – 303 с.

Павлюк А.П. Структурно-динамічні процеси у регіонах України в умовах фінансово-економічної кризи / А.П. Павлюк, В.В. Пилипов, А.О. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4 (60). – С. 176-188

Шмигаль Д.А. Розвиток виробничої інфраструктури регіону в умовах ринкової економіки: Автореф.дис….канд.екон.наук: 08.10.01 / Д.А. Шмигаль; Ін-т регіон.дослід. НАН України. – Львів, 2003. – 20 с.

Ковтун О.І. Конкурентоспроможність підприємства: стратегічний контекст: [монографія] / О.І. Ковтун. – Львів: Вид-во Львів. комер.академії, 2009. – 276 с.

Логутова Т.Г. Механізм взаємодії фінансово-кредитної системи з підприємствами / Т.Г. Логутова, Д.О. Десвянніков // Вісник ПДТУ: зб.наук.праць, серія: Економічні науки.-Маріуполь. – 2011. – Вип.21. С 98-104.

Великий Ю.В. Фінансове забезпечення малого інноваційного підприємства в машинобудівному комплексі України / Ю.В. Великий // Схід. – 2011. – №3 (110) – С.10-13

Калмикова М. Вплив заощаджень та інвестицій на економічний розвиток України / М. Калмикова. [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.dov.ua

Анісімова О.М. Особливості формування інноваційної інфраструктури / О.М. Анісімова, О.І. Дідченко // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій : регіональний аспект : Зб.наук.праць. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – С. 655-662

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998