DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179116

Становлення кооперативів у структурі світового сільського господарства.

О. П. Радченко, О. І. Шавалюк

Анотація


Досліджено особливості розвитку кооперативів в організаційній структурі світового сільського господарства та розширення напрямків їх діяльності з одночасним поглибленням спеціалізації, формування регіональних, галузевих та національних об’єднань кооперативного руху в міжнародному масштабі.
Систематизовано вітчизняний і міжнародний досвід кооперативного руху у сільському господарстві, з метою виявлення внутрішніх і зовнішніх зв’язків та закономірностей становлення кооперативів в Україні та у світі.


Ключові слова


кооператив; розвиток; кооперація; організаційно-правова структура; світове сільське господарство

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бурачек І.В. Виробничі сільськогосподарські кооперативи як нова форма господарювання в АПК / І.В. Бурачек // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. – К., 2001. – Ч.2. – С. 60-64.

Бурачек І.В. Розвиток виробничої кооперації в сільському господарстві України / І.В. Бурачек // Економіка АПК. – 2005. – №1. – С. 31-37.

Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк : Товариство української кооперації, 1964. – 624 с.

Горбонос Ф.В. Виробничі сільськогосподарські кооперативи / Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик // Вісник ЛДАУ : Економіка АПК. – 1999. – №6. – С.32-39.

Горбонос Ф.В. Проблеми розвитку кооперації в агропромисловому комплексі Україні / Ф.В. Горбонос, Н.Ф. Павленчик // Трансформація польського і українського сільського господарства в 90-х роках. – Варшава. – 2002. – С. 49-54.

Гросфельд Л. Економические кризы в Польще / Л. Гросфельд. – М. : Издательство инностранной литературы, 1954. – 304 с.

Зіновчук В. Тенденції і перспективи формування кооперативного сектора АПК України у пореформений період / В. Зіновчук // Перспективи кооперації в АПК України в умовах інтеграції в Європейський Союз : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 вересня 2005 р. – Львів : ЛДАУ, 2005. – С. 94-110.

Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук. – К. : Логос, 2001. – 380 с.

Історія кооперативного руху. Укоопспілка, Львівська комерційна академія / [Бабенко С.Г., Галюк В.Г., Гелів С.Д., Гончарук Я.Н. та ін.]. – Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1995. – 410 с.

Крайове господарське товариство “Сільський господар” у Львові 1899-1944. Спогади. – Львів : “Сільський господар”, 1944. – 206 с.

Нечипоренко О.М. Формування кооперативних підприємств в аграрному секторі економіки / О.М. Нечипоренко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 172 с.

Павликовський Ю. Аграрна справа на Західноукраїнських землях / Ю. Павликовський // Ілюстрований господарський календар “Сільський господар” 1930 р. – Львів : Накладом товариства “Сільський господар”, 1930. – 42 с.

Рева-Радіонова Л. Українське товариство “Сільський господар” 1899-1944 рр. Історія. Досвід. / Л. Рева-Радіонова. – Тернопіль : “Підручники і посібники”, 2000 – 368 с.

Туган-Барановский М. Социальные основы кооперации. – М. : Слово, 1922. – 552 с.

Черевко Г.В. Стратегія і особливості розвитку кооперації в аграрній сфері / Г.В. Черевко // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття : зб. наук. пр. учасників конференції. – К. : Укоопосвіта, 2001. – С. 247-249.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998