DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179183

Деякі аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України в контексті сучасних реалій.

Н. М. Столбуненко, В. А. Прибок

Анотація


Аналізуючи пріоритетні напрямки інноваційно-инвестиційного розвитку економіки України на сучасному етапі, автор зазначає недостатньо високий рівень цієї діяльності, звертає увагу на відсутність належного контролю з боку держави, на необхідність створення умов для формування якісно нового бізнес-середовища у нашій країні. Зроблено висновок про необхідність здійснення нової моделі національної інноваційної системи, яка функціонує на безперервному циклі робіт: функціональні дослідження — НІОКР — технології виробництва — ринкова реалізація.


Ключові слова


інноваційна діяльність; інноваційно-інвестиційний розвиток; економіка; пріоритет

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Публикация документов Государственной Службы Статистики Украины Государственная [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org

Судебно юридическая он-лайн газета [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://sud.ua/news/2014/09/04/67552-dlya-stabilizatsii-ekonomiki-ukraini-pravitelstvoprovedet-nalogovyyu-reformu-i-deregylyatsiyu-rinka

Герасименко А.А., Богачёв Л.А. Инновационные проблемы сельского хозяйства Украины // Молодий вчений. – Випуск № 3(06). – 2014. – С. 20-22.

Державна Служба СтатистикиУкраїни [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua

Матеріали міжвузівської наукової конференції викладачів та студентів // Донецьк, ДОН НТУ. – 2008. – С. 116-119.

Яковенко Р.В., Чернега А.М. Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/72.pdf

Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л.Л.Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук // К.: КНЕУ. – 2008. – 400 с.

Каталог статистических изданий [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/menu/publikac_r.htm

Инновационный потенциал Украины: монография / А.А.Мазараки, Т.М. Мельник, В.В. Юхименко, В.М. Костюченко, Л.П. Кудырко и др. – Киев. : Национальный торгово-экономический университет. – 2012. – 592 с.

Наукова інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник. – К. : Держкомстат України. – 2013. – С. 287.

Федулова Л.І. Інноваційна політика: підручник для студентів ВНЗ // Л.І.Федулова, А.А. Мазараки. – Київ : Національний торгово-економічний університет. – 2012. – 603 с.

Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія // О.І. Дацій, М.В. Гаман, Н.В. Дацій // Донецьк: Юго-Восток. – 2013. – 368 с.

Прогноз развития событий в Украине [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://domik.ua.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998