DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179189

Дослідження податкового потенціалу в системі визначення громадських благ.

І. Б. Ясенова

Анотація


Досліджено податковий потенціал як джерело найбільш повного задоволення громадських потреб у державі. Розглянуто принципи єдності та відзнаки економічних та суспільних благ.


Ключові слова


податковий потенціал; інструмент; блага; суспільство; бюджет; ресурс

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Израильяна. – М. : ІНЕ, 2002. – 1280 с.

Запоточний І.В. Державне регулювання регіональної економіки / І.В. Запоточний, В.І. Захарченко. – Харків : Одіссей, 2003. – 592 с.

Коломієць А.Л. Про поняття податкового та фінансового потенціалу регіону/ А.Л. Коломієць, А.Д. Мельник // Податковий вісник, 2000. – №1. – С. 3-5.

Курс Экономической теории : [учеб. пособ.] / под ред. М.Н. Чепурина. – Киров : АСА, 2000. – 752 с.

Макконнел К.Р. Экономикс / К.Р. Маконнелл, С.Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 598 с.

Шалюхіна М.Н. Податковий потенціал регіону: проблеми оцінки // М.Н. Шалюхіна // Податковий вісник. – 2001. – №1. – С. 31-34.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998