DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179216

Компетентнісна модель оцінювання ефективності управлінської діяльності на підприємстві.

В. І. Борщ

Анотація


У статті уточнена різниця між базовими категоріями «компетентність» та «компетенція», розглянуто поняття «системи компетенцій». Проаналізовані існуючі методики формування та аналізу компетентності та компетенцій. Розглянуто метод таксономії для визначення інтегрального показника складових професійної компетентності управлінських кадрів.


Ключові слова


компетентність; компетенція; система компетенцій; метод таксономії

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Армстронг М. Performance Management. Управление эффективностью работы / М. Армстронг, А. Бэрон; 2-е изд. Пер. с англ. – М. : Hippo Publishing, 2007. – 384 c.

Голубєва Т.В. Оцінювання рівня розвитку професійної компетентності управлінського персоналу промислового підприємства / Т.В. Голубєва, І.В. Литовченко // Бізнес-Інформ. – 2011. – №5(2). – С. 83-88

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О.А. Грішнова. – К. : Знання, 2000. – 255 с.

Ильченко О.О. Компетенции персонала : методы научного управления / О.О. Ильченко // Управление развитием персонала. – 2006. – №4. – С. 252-260

Кузнецов Э.А. Менеджмент-образование в Украине : системный подход / Э.А. Кузнецов, И.М. Ненно. – Одесса : Наука и техника, 2005. – 120 с.

Миллс Р. Компетенции. Карманный справочник / Р. Миллс ; пер. с англ. – М. : НІРРО, 2004. – 128 с.

Спенсер Лайл Л. Компетенции на работе / Лайл Л. Спенсер, Сайн М. Спенсер; пер. с англ. – М. : НІРРО, 2005. – 384 с.

Guy Le Boterf. L’ingenierie des competences / Le Boterf Guy. – Paris : Editions d’organisation, 1998. – 416 p.

McClelland D. A guide to job competence assessment / D. McClelland. – Boston : McBer, 1976. – 178 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998