DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179237

Нейтралізація загроз економічної безпеки суб'єктів господарювання на основі ефективного використання ресурсів.

Л. В. Ширяєва

Анотація


Визначено роль: державних матеріальних ресурсів у системі забезпечення економічної безпеки країни та її регіонів, ризиків при визначенні причин загроз економічній безпеці. Обґрунтовано резервування ресурсів як важливого ланцюга економічного механізму управління ризиками техногенного, політичного, економічного характеру. Визначено комплексний підхід до накопичення та викорис- тання державних матеріальних резервів. Матеріальний резерв розглядається в якості одного з елементів макроекономічної політики держави.


Ключові слова


економічна безпека; ризик; резерв; ресурс; загроза; запас; система.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про основи національної безпеки України : Закон України // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 139.

Про основи регуляторної політики в сфері господарської діяльності : Закон України // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 198.

Захарченко В. И. Экономическая безопасность бизнеса /В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.В. Халикян. – Одесса : Наука и техника, 2009. – 176 с.

Земсков А. Е. Противодействие угрозам экономической безопасности хозяйственных систем на основе резервирования // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2008. – №3. – С. 26 – 31.

Лысенко Ю. Г. и др. Механизмы управления экономической безопасностью / Ю.Г. Лысенко. – Донецк: Дон НУ, 2002. – 178 с.

Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы / В.И. Ярочкин. – М. : Ось-89, 2003. – 352 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998