DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179353

Особливості реалізації корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у сучасних економічних умовах України.

А. В. Жмай

Анотація


В статті аналізуються позитивні та негативні фактори, які впливають на процес розповсюдження соціально відповідальної поведінки. Розглядаються економічні типи регіонів України та особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності компаній, які їх представляють. Вивчаються існуючі підходи до визначення кордонів соціальної відповідальності підприємств, які обумовлені різними точками зору відносно оцінки значущості та доцільності КСВ.


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; підприємницька культура; національна економіка

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеева О. Международный опыт в сфере мониторинга и оценки КСО компаний. – Корпоративная социальная ответственность бизнеса. Экспертная оценка и практика в Украине: сборник статей и рекомендаций. – 2008. – С. 128-134.

Балакирев В. Оценка влияния корпоративных социальных программ: ситуация, постановка задачи. – «Организация», № 3-4 (20/21). – 2005. – С. 65-77.

Петрушенко Ю. Н. Особенности реализации концепции социальной ответственности бизнеса в национальном хозяйстве Украины. – Журнал институциональных исследований. – Том 5. – №1. – 2013. – С. 92-107.

Барабанник Л. Б. Концепція корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні. – Вісник Дніпропетровської державної академії: Економічні науки. – № 1. – 2010. – С. 5-11.

Friedman M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. – The New York Times Magazine. – 1970.

Туркин С. Зачем бизнесу социальная ответственность. – Управление компанией. – 2004. – № 7. – С. 18-25.

Лозовая И. С. Корпоративное управление: понятие и основные подходы к его определению. – Вестник Астраханского государственного технического университета. – Серия: экономика. – 2010. – № 1. – С. 84-88.

Дементьев В. В., Вишневский В. П. Почему Украина не инновационная держава: институциональный анализ. – Журнал институциональных исследований. – 2010. – Том 2. – № 2. – С. 81-95.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998