DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179449

Кластерний підхід або інструмент ефективної реалізації регіональної політики в українському причорномор'ї.

Н. Н. Меркулов, О. В. Балахонова, А. В. Бондаренко

Анотація


Стаття присвячена розгляду кластерного походу як засобу реалізації регіональної політики в українському Причорномор'ї. Вивчається явище кластеризації в сучасній світовій економіці, а також аналізуються напрямки державної регіональної кластерної політики в Україні.


Ключові слова


кластер; кластерна політика; регіональна політика

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Україна 2020: Стратегія національної модернізації. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://polit.ua/img/upload/Ukraine2020.doc

Стратегія інноваційного розвитку україни на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. − [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/doccatalog/list?currDir=48718.

Карпинская А.В. Реструтуризация предприятий виноделия как инструмент управления их жизненным циклом : Дис.канд.эк.наук: 08.09.04 – Одеса, 2009.

Масловская Л. К вопросу оценки предпосылок интеграции Украины в ЕС /Л. Масловская // Экономика Украины. − 2008. − № 6.

Ніколаєва Л.Л. Теоретичні основи збалансованого розвитку національних судноплавних компаній у глобальному ринку морської торгівлі : Дис. докт. ек. наук : 08.09.04. − Одеса, 2009.

Оскольский В. О перспективах становлення конкурентоспособной региональной экономики / В. Оскольский // Экономика Украины. – 2007. − № 12.

Портер М. Экономическое развитие регионов / М. Портер // Пространственная экономика. − 2006. − №4; 2007.− №1.

Трасформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием. Монографія / А. И. Амоша, И. П. Булеев, В. И. Дубницкий и др. − Донецк: Юго−Восток, 2008.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998