Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 1, № 1/1 (2014)

Зміст

Статті

Роль державного регулювання в процесі реформування інвестиційної моделі України. PDF
C. О. Якубовський, А. Г. Аблов 13-21
Кластерний підхід або інструмент ефективної реалізації регіональної політики в українському причорномор'ї. PDF
Н. Н. Меркулов, О. В. Балахонова, А. В. Бондаренко 22-29
Сучасні тенденції трансформації маркетингових стратегій. PDF
В. М. Лисюк 30-38
Управління поведінкою споживача у роздрібній торговлі. PDF
М. А. Окландер 39-44
Процесі інтелектуалізації сучасної системи менеджменту. PDF
Е. А. Кузнєцов 45-52
Методичні підходи до оцінки ефективності корпоративного управління в Україні. PDF
Є. В. Рудінська 53-62
Питання формування інформаційної функції у завданнях управління підприємством. PDF
С. Г. Васильєв 63-70
Менеджмент знань в консалтингових організаціях. PDF
О. В. Солодуха 71-77
Зовнішньоекономічна діяльність Одеського порту в період столипінської реформи. PDF
М. Ю. Борисов 78-84
Діагностика фінансового стану промислового підприємства в нестабільному середовищі. PDF
М. М. Меркулов 85-96
Методологічні підходи до реалізації економічного потенціалу підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. PDF
В. І. Захарченко, Ю. А. Баєв 97-104
Особливості оцінювання економічності системи управління персоналом промислових підприємств. PDF
О. П. Гурченков 105-110
Роль фондового ринку в управлінні ефективністю підприємств енергоринку. PDF
В. М. Лисюк, А. Ю. Тепляшин 111-119
Обґрунтування управлінських рішень як умова ефективності правових актів управління PDF
А. С. Васильєв 120-127
До питання про самодостатню мотивацію у сфері права. PDF
Л. О. Корчевна 128-134
Щодо переваг створення Міністерства доходів і зборів України. PDF
О. В. Кузьменко 135-140
Забезпечення реалізації основних прав вимушених переселенців. PDF
З. В. Кузнєцова 141-146
Щодо співвідношення категорій «право на участь у товаристві», «права учасника господарського товариства», «корпоративні права» PDF
А. В. Смітюх 147-152
Управлінські рішення в адміністративному праві. PDF
О. І. Миколенко 153-162
Атестація та її види як адміністративно−правовий засіб регулювання в сфері позашкільної освіти. PDF
В. Г. Чорна 163-169
Характеристика відмінних ознак суб`єктів адміністративно−процесуальних правовідносин. PDF
Н. Я. Ченкова 170-177
Встановлення фальсифікації (підроблення) доказів та його наслідки. PDF
С. В. Степанов 178-182
Особисті адміністративні стягнення – невід’ємна складова новітнього кодифікованого адміністративно-деліктного законодавства. PDF
Т. О. Коломоєць 183-190
Перегляд та виконання судових рішень в Гетьманщині в другій половині xvii століття. PDF
М. В. Журавель 191-196
Планування перевезень вантажів залізничним транспортом як складова плану соціально-економічного розвитку України. PDF
С. П. Буга 197-203
Адвокатські палати як органи адвокатського управління на західноукраїнських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття. PDF
А. Ю. Бойчук 204-215
Проблеми оцінювання структурно−функціонального людського капіталу у інноваційному розрізі економіки. PDF
В. І. Борщ 216-224
Конституційні права іноземців в Україні: законодавче регулювання та проблеми реалізації. PDF
А. В. Левенець 225-234
Щодо порядку розподілу судових витрат у господарському судочинстві. PDF
О. В. Богомол 235-240