DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179454

Управління поведінкою споживача у роздрібній торговлі.

М. А. Окландер

Анотація


В статті розглядається трактування сутності і класифікація особистих чинників поведінки споживача з урахуванням сучасних трансформацій тенденцій споживання в роздрібній торговлі. Автором детально розглядається вплив віку і статі на особливості поведінки споживачів в роздрібній торговлі.


Ключові слова


роздрібна торгівля; поведінка споживача; мотивація поведінки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зозулёв А.В. Поведение потребителей Учеб. пособие / А.В.Зозулёв. − К.: Знания, 2004. − 364 с.

Шафалюк О.К. Гуманістична концепція споживача в маркетингу: монографія / О.К. Шафалюк. − К.: КНЕУ, 2008. − 200 с.

Энджел Дж.Ф. Поведение потребителей, 10−е изд. / Дж. Ф.Энджел, р.Д. Блекуелл, П.У.Миннард: пер.с англ. СПб.: Питер. 2007. – 623 с.

Статт Д. Психология потребителя / Д.Статт; пер.с англ. – СПб: Питер, 2003. – 423 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998