DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179700

Роль фондового ринку в управлінні ефективністю підприємств енергоринку.

В. М. Лисюк, А. Ю. Тепляшин

Анотація


Досліджено ефективність акцій національних стратегічних підприємств України, взаємозв’язок ринкової ефективності акцій з економічною ефективністю самих підприємств. Описано основні положення методики оцінки ефективності фінансових інструментів, що застосовується на світових біржах NYSE, LSE, Tokyo SE.


Ключові слова


фондовий ринок; акції; світові біржі; управління підприємствами

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Abel A. B., Bernanke B. S., Croushore D. Macroeconomics: M. – Boston: Addison Wesley Longman, 2007. – 672 p.

Shiller R. J. Irrational Exuberance: M. – Princeton University Press: Princeton University, 2000. – 312 p.

Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует направить американскую мощь. / пер с англ.: Монография. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 192 c.

Українська біржа (УБ) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //ux.ua.

Фондова біржа ПФТС [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //pfts.ua.

Українська фондова біржа (УФБ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrse.kiev.ua.

Баула О. В. Тенденції формування інститутів ринку цінних паперів України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – №5. – С. 175-181.

Павлов В. І. Формування інституційної системи ринку цінних паперів в Україні: Монографія . – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. – 294 с.

Брокер «Гайнсфорт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gt-trader.com.ua.

Державне агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України – «SMIDA» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua.

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nyse.nyx.com.

Лондонська фондова біржа (LSE) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://londonstockexchange.com.

Токійська фондова біржа (Tokyo SE) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tse.or.jp/english .

Лисюк В.М., Тепляшин А.Ю. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності шляхом залучення фондових інструментів /В.М. Лисюк, А.Ю. Тепляшин /Економічні інновації. Вип.51, ІПРЕЕД НАНУ, Одеса, 2012, стор. 270-279.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998