DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179710

До питання про самодостатню мотивацію у сфері права.

Л. О. Корчевна

Анотація


У статті досліджується проблема самодостатньої мотивації з точки зору психологічного вчення про право. Вивчаються характерні властивості етичних емоцій, окрема увага приділяється інтуїтивному праву. Робиться висновок, що гід- ність людини, її самостійність, її самовизначення утворюють у праві самодостатню мотивацію.


Ключові слова


мотивація; самодостатня мотивація; право; етичні емоції

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности / Л.И. Петражицкий. – СПб.: "Лань", 2000. − 608 с.

Петражицкий Л.И. Bona fides в гражданском праве / Л.И. Петражицкий. – СПб., «Право», 1899, № 7−8.

Петражицкий Л.И. К вопросу о социальном идеале и возрождении естественного права / Л.И. Петражицкий. – СПб., 1903. − 338 с.

Гурвич г.Д. Философия и социология права: Избранные сочинения / г.Д. Гурвич. − СПб.: Изд. Дом С. – Петерб. гос. ун−та. − 2004. – 848 с.

Тимашов Н.С. Сущность права. По поводу новой книги профессора г.Д. Гурвича / Вестник Русского Юридического Общества «Закон и суд», 1935, № 5. – С. 114−143.

Тимашов Н.С. Право как коллективно−психологическая реальность /Труды русского ученого за границей/. Т. 2., Берлин, 1922. – 366 с.

Чижов Н.П. Источники права / Н.П. Чижов. – М. – 1906. – 386 с.

Д. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Том 4. От романтизма до наших дней. – ТОО ТК «Петраполис», СПб., 1997. – 880 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998