DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179713

Щодо переваг створення Міністерства доходів і зборів України.

О. В. Кузьменко

Анотація


В статті аналізуються питання реформування системи центральних органів виконавчої влади в Україні. Обґрунтовується необхідність внесення змін до чинного законодавства щодо визначення правового статусу новоствореного Міністерства доходів і зборів, а також розмежування його компетенції та компетенції Міністерства фінансів.


Ключові слова


центральні органи виконавчої влади; адміністративно−правовий статус; Міністерство доходів і зборів; Міністерство фінансів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Указ Президента України «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 2012 року № 726/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 726/2012

Указ Президента України «Про Положення про Державну митну службу України» від 12 травня 2011 року №582/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/582/2011

Указ Президента України «Про Положення про Державну податкову службу України» від 12 травня 2011 року №584/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/584/2011

Указ Президента України «Про Положення про Міністерство фінансів України» від 8 квітня 2011 року N 446/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/446/2011

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року № 3166−VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 38. – Ст. 385.

Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів»» від 8 квітня 2008 року № 311/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/311/2008

Her Majesty’s Revenue and Customs / Офіційний сайт Податково−митної служби Її Величності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hmrc.gov.uk/

Internal Revenue Service / Офіційний сайт Податкового управління США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irs.gov

U. S. Customs and Border Protection / Офіційний сайт Служби прикордонного та митного захисту США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cbp.gov

Canada Revenue Agency / Офіційний сайт Агентства доходів Канади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cra−arc.gc.ca

Department of Finance Canada / Офіційний сайт Департаменту фінансів Канади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fin.gc.ca

Canada Border Services Agency / Офіційний сайт Агентства прикордонних послуг Канади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cbsa−asfc.gc.ca

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998