DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179722

Забезпечення реалізації основних прав вимушених переселенців.

З. В. Кузнєцова

Анотація


Стаття присвячена розгляду інституту переміщених осіб, які вимушені мігрувати в зв’язку з подіями на сході України та в Криму. Досліджуються питання забезпечення реалізації основних прав внутрішньо переміщених осіб з метою створення цілісного механізму надання допомоги та захисту державою прав і законних інтересів вимушених переселенців.


Ключові слова


вимушені переселенці; внутрішньо переміщені особи; внутрішні мігранти; переміщені особи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Динамика внутренних перемещений в Украине [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://unhcr.org.ua/uk/novini/novyny/1232-litsa Peremeshchennye-vnutri-strany

Розпорядження КМУ від 11 червня 2014 р. № 588-р «Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції» Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588-2014-%D1%804.

ро забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Проект закону України від 28.08.2014 р. N 4490а-1 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG3GQ7II.html

Прес-конференція «Вимушені переселенці. За бортом» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.civicua.org/news/view.html?q=2310069

Кількість внутрішніх переселенців вже сягнула майже 400 тисяч осіб [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/121044

Конвенція ООН 1951 року «Про статус біженців», (Про приєднання до Конвенції див. Закон N 2942-III ( 2942-14 ) від 10.01.2002 ) [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2942-14

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998