DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179763

Щодо співвідношення категорій «право на участь у товаристві», «права учасника господарського товариства», «корпоративні права»

А. В. Смітюх

Анотація


У статті розглядається проблема співвідношення передбачених різними актами законодавства України категорій «право на участь у товаристві», «права учасника господарського товариства», «корпоративні права»


Ключові слова


право на участь у товаристві; права учасника господарського товариства; корпоративні права

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Спасибо−Фатєєва І. В. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав / І. В. Спасибо−Фатєєва // Право України. – 2005. – №6 – С. 34−37.

Кравченко С. С. Поняття права участі в товаристві, його юридична природа та види / С. С. Кравченко // Адвокат. – 2009. – №11(110). – С.17−21.

Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково−практичний коментар законодавства та судової практики / В. М. Кравчук. – К.: Істина 2005. – 720 с.

Кравченко С. С. Юридична природа прав учасників господарських товариств: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / С. С. Кравченко / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. − К., 2007. − 18 с.

Саракун І. Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно−правовий аспект): автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І. Б. Саракун / Науково−дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – К., 2008 . – 20 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998