DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179840

Атестація та її види як адміністративно−правовий засіб регулювання в сфері позашкільної освіти.

В. Г. Чорна

Анотація


В статті автором розкривається коло питань, що стосуються атестації в сфері позашкільної освіти, зокрема, атестації педагогічних працівників та атестації позашкільного навчального закладу, а також стадіям атестації.


Ключові слова


засоби адміністративно−правового регулювання в сфері позашкільної освіти; атестація в сфері позашкільної освіти; стадії

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 лип. 2001 року №553 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua.

Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика: Навч. посіб. / В. Я. Малиновський – К.: Атіка, 2003. – 160 с.

Государственная служба в Российской Федерации: (Сб. нормативных актов): Учеб. пособие / [Сост. Ю. Н. Старилов] − Воронеж: Изд−во ВГУ, 1995. − 320 с.

Бурлака О.С. Атестаційні провадження: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Київський національний університет внутрішніх справ / О. С. Бурлака – 2007. – 215 с.

Кравець В.Р. Атестація державних службовців в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська національна юридична академія / В. Р. Кравець − 2003. – 200 с.

Жиров А.П. Правовые аспекты аттестации руководящих работников и специалистов в промышленности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. / А. П. Жиров – М., 1979. − 201 c.

Курилов В. И. Аттестация и личность работника в советском трудовом праве / В. И. Курилов − Владивосток, Изд−во Дальневосточного ун−та, 1983. − 200с.

Бахрах Д. Н. Государственная служба в Российской Федерации / Д. Н. Бахрах – Екатеринбург: Издательство Государственной юридической академии, 1995. − 103 с.

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України: затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 сер. 1993 року №310 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998