DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179882

Особисті адміністративні стягнення – невід’ємна складова новітнього кодифікованого адміністративно-деліктного законодавства.

Т. О. Коломоєць

Анотація


У статті у систематизованому вигляді подається аналіз наявних особистих адміністративних стягнень, обґрунтовується доцільність збереження деяких із них із одночасним удосконаленням правових засад їх застосування й можливість вилучення інших із переліку таких стягнень з урахуванням їх застарілого змісту, невідповідність вимогам реального часу.


Ключові слова


адміністративне стягнення; громадські роботи; виправні роботи; адміністративний арешт; особисте стягнення; попередження; удосконалення; адміністративно-деліктна нормотворчість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Куразов Ю. Х. Попередження в адміністративно-правовій доктрині : узагальнений аналіз тенденцій доктринальних досліджень / Ю. Х. Куразов // Митна справа. – 2012. – №6 (84), ч. ІІ, кн. 1. – С. 237-246.

Коломоєць Т. О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України : монографія / Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : «ВЕРЖЕ», 2000. – 241 с.

Хорощак Н. В. Адміністративні стягнення за законодавством України : монографія / Н. В. Хорощак. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 172 с.

Піскун І. І. Адміністративно-правові засади встановлення і застосування адміністративного арешту, виправних та громадських робіт : автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.07 / І. І. Піскун. – К. : Київський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 20 с.

Алімов К. О. Громадські роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України : автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.07 / К. О. Алімов. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 19 с.

Коломоєць Т. О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України : теорія, досвід та практичне застосування / Т. О. Коломоєць, І. О. Сквірський. – К. : Істина, 2008. – 184 с.

Лук’янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні : теорія та практика правового регулювання : монографія / Д. М. Лук’янець. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 367 с. ; Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : моногафія / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

Школик А. М. Можливості використання зарубіжної адміністративно-правової доктрини в українському адміністративно-деліктному праві / А. М. Школик // V Національна науково-теоретична конференція «Українське адміністративне право : сучасний стан і перспективи реформування» : тези виступів експертів Центру політико-правових реформ. – Одеса, 2007. – С. 91-97.

Хорощак Н. В. Питання законодавчого розмежування основних та додаткових адміністративних стягнень / Н. В. Хорощак // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література, 2003. – Вип. 19. – С. 173-176.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998