DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179888

Перегляд та виконання судових рішень в Гетьманщині в другій половині xvii століття.

М. В. Журавель

Анотація


У статті розглядаються підстави для здійснення відновлювального процесу – основного способу перегляду судових рішень та порядок здійснення відновлювального провадження в Гетьманщині в другій половині XVII ст. Також досліджується порядок виконання судових рішень та повноваження державних органів та посадових осіб по виконанню вироків. Вивчаються види покарань за злочини, випадки їх присудження тощо.


Ключові слова


Гетьманщина; покарання; відновлювальний процес; вирок; злочин

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Василенко Н. П. Збірка матеріалів до історії Лівобережної України та українського права XVII–XVIII вв. / Н. П. Василенко – Т. 2. – К., 1927. –– 115 с.

Днестрянський А. Система каральных мер в Запорожской Сечи / А. Днестрянський // Киевская старина. – Т. 40., 1893.– С. 209–239.

Михайленко П. П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України (статті, доповіді, рецензії). – у 3-х томах. / П. П. Михайленко – К.: Генеза, 1999. – 942 с.

Слабченко М. Опыты по истории права Малороссии XVII и XVIII вв. / М. Слабченко – Одесса, 1911. – 292 с.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві. – Ф. 232.– Оп. 1.– Спр. 14.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві. – Ф. 232.– Оп. 1.– Спр. 24.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998