DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.180000

Планування перевезень вантажів залізничним транспортом як складова плану соціально-економічного розвитку України.

С. П. Буга

Анотація


У статті здійснено дослідження взаємозв'язку і взаємозалежності планування перевезень вантажів залізничним транспортом і планування соціально- економічного розвитку України в цілому.


Ключові слова


планування; управління економікою; перевезення вантажів; соціально-економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Астановский Б. Д. Комментарий к Уставу железных дорог СССР / Б. Д. Астановский. – М., 1986. – 213 с.

Михасюк І. Державне регулювання економіки / І. Михасюк, А. Мельник, М. Крупка, З. Залога; за ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І. Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів: Українські технології, 1999. – 640 с.

Мамутов В. К. Хозяйственное право зарубежных стран: учебник для студентов юрид. спец. вузов / В. К. Мамутов, О. О. Чувпило. – К.: Деловая Украина, 1996. – 353 с.

Большаков В. Опасные приватизационные поползновения на железной дороге / В. Большаков // Рабочий класс.- №1. – январь2012 г.

Соболев Ю., Дикань В. Успехи перевозок – в объединении усилий / Ю. Соболев, В. Дикань // Голос Украины.- №67. – 8 апреля 2003 г.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998