DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.180013

Адвокатські палати як органи адвокатського управління на західноукраїнських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

А. Ю. Бойчук

Анотація


У статті досліджено організаційно-правові основи становлення та діяльності адвокатських палат як органів адвокатського управління в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини. Розкрито її місце та роль у державно-політичній системі. Виявлено переваги, недоліки та особливості їх функціонування, зумовлені специфікою системи державного управління Галичиною.


Ключові слова


адвокати; право; палати; суди; управління

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адвокатська діяльність в Україні. Нормативна база / О. Роїна. – К.: КНТ, 2005. – 132 с.

Адвокатура України : навч. посіб. / В. К. Шкарупа, О. В. Філонов, А. М. Титов, Ю. Я. Кінаш. – К. : Знання, 2007. – 398 с.

Волошин М. Тим, що відійшли від нас у боротьбі за право / Михайло Волошин // Ювілейний Альманах Союзу українських адвокатів. – Львів, 1934. – С. 74–108.

Ганкевич Л. Десятиліття Союзу Українських Адвокатів / Лев Ганкевич // Ювілейний Альманах Союзу українських адвокатів. – Львів, 1934. – С. 38–46.

Гловацький І. Ю. Промови українських адвокатів Галичини на політичних судових процесах початку ХХ ст.: науково-практичний посібник / Іван Юхимович Гловацький. – Львів, 2004. – 284 с.

Гловацький І. Особливості розвитку інституту адвокатури на землях Східної Галичини і Буковини / Іван Гловацький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 119 –127

Гловацький І. Ю. Українські адвокати Східної Галичини в світлі архівних джерел та некрологів (1800−–1939 рр.) / І. Ю. Гловацький. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – 304 с.

Городницька Л. Кримінальне судочинство на Буковині (1774-1918 рр.) / Л. Городницька // Право України. – 1999. – № 12. – С. 109-111.

Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка. з нагоди 50-ліття його заснування 1873 -1923 / Володимир Гнатюк. – Львів, 1923. – С. 13.

Золота книга адвокатури України / [упоряд. Т. В. Варфоломієва, О. Л. Жуковська]. – К., 2006. – 292 с.

Історія Львова: у 3 т. / [Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій]. – Львів : Центр Європи, 2007. –Т. 2. – 2007. – 559 с.

Історія держави і права України : навч. посіб. / А. С. Чайковський, В. І. Батрименко, О. Л. Копиленко та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 384 с.

Олесницький Є. Другій зъhздъ польскихъ правникôв и економістôвъ / Євген Олесницький // Часопись правнича. Мhсячонік для теоріh и практики. – 1889. – Ч. 8. – С. 137–140.

Pisko J. Zur Organisation der Advokatur / J. Pisko. – Wien, 1863. – 38 p.

Torosiewiecz D. Mysli o powolaniu obroncow sąndowych / Dawid Torosiewiecz. – W., 1822. – 250 s.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998