DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.180018

Проблеми оцінювання структурно−функціонального людського капіталу у інноваційному розрізі економіки.

В. І. Борщ

Анотація


У статті розглядаються проблемні аспекти аналізу структурно−функціонально людського капіталу з позицій інноваційної діяльності підприємства. Дається критичний аналіз моделей обліку даного виду капіталу. Пропонується комплексний підхід до оцінювання людського капіталу з точки зору його структурно−функціональної та інноваційної динаміки, який можна практично використовувати в процесі діагностики менеджменту підприємства.


Ключові слова


людський капітал; структурно−функціональний людський капітал; управлінський капітал; модель обліку людського капіталу.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібн. / Н.В. Краснокутська . – К.: КНЕУ, 2003. – 504с.

Кузнецов Э.А. Профессиональная система менеджмента: методология, теория и современная практика: Монография / Э.А. Кузнецов – Одесса: Наука и техника, 2006. – 435 с.

Ніколайчук М. Проблеми оцінювання людського капіталу в системі реалізації конкурентної політики / М. Ніколайчук // Україна: аспекти праці. Науково−економічний та суспільно−політичний журнал / Гол. ред. к.е.н. О. Варецька. – Київ. – 2011. – №6. – С. 46−51

Управління розвитком людських ресурсів. Монографія / Н.І. Верхоглядова, С.В. Ільїна, Н.А. Івашкова, О.В. Лавріченко / В.О. Ін−т підприємництва «Стратегія». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – 317с.

Фриман И.М. Оценка уровня устойчивости развития человеческого капитала как фактор повышения экономической безопасности промышленного предприятия / И.М. Фриман // Бізнес Інформ (Харк. нац. екон. ун−т МОН України) / Гол. ред. д.е.н. В.С. Пономаренко. – Видавн. Дім «Інжек». – 2012. – №6. – С. 219−222

Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование. Монография / Смирнов В.Т., Сошников И.В., Романчин В.И., Скоблякова И.В.; под ред. д.э.н., проф. В.Т. Смирнова. – М.: Машиностроение−1, Орел: ОрелГТУ, 2005. – 513 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998