DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180070

Праця як фактор творчого розвитку і солідарної відповідальності кожного в новому часі (соціально-економічний аспект)

О. А. Турецький

Анотація


В статті розкривається соціально-економічний аспект праці, як чинника творчого розвитку і солідарної відповідальності кожного. Розглядається сутність і основи ринкової економіки як урівноваженої багаторівневої системи виробничих відносин з високим внутрішнім потенціалом саморозвитку.


Ключові слова


праця; підприємство; економічний потенціал

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Турецкий О.А. Экономика Украины на весах времени, Экономические эссе : монография / О.А. Турецкий. – Одесса: СПД Бровкін О.В., 2013. – 191 с.

Турецкий О.А. Экономика Украины между прошлым и будущим на границе времён : монография / О.А. Турецкий. − Одесса : Апрель, 2014. − 219 с.

Турецкий О.А. Экономика Украины на пороге ХХІ века : уроки прошлого и шаги в будущее : монография / О.А. Турецкий. – Одесса: АСП, 1999. − 196 с.

Турецкий О.А. Управленческий труд : монография / О.А. Турецкий. – Одесса: СПД Бровкін О.В., 2009. – 112 с.

Турецкий О.А. Социальный капитал и рынок труда : монография / О.А. Турецкий. – Одесса, "Феникс", 2011. – 240 с.

Турецкий О.А. Предприятие в рыночной экономике : монография / О.А. Турецкий. – Одесса : "Феникс", 2010. – 404 с.

Турецкий О.А. Эффективность и созидательность труда : монография / О.А. Турецкий. – Хмельницкий: ХНУ, 2009.− 247 с.

Турецкий О.А. Цена труда и заработная плата : монография / О.А. Турецкий. – Одесса : СПД Бровкін О.В., 2012. – 188 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998