Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 1, № 2/2 (2014)

Зміст

Статті

Праця як фактор творчого розвитку і солідарної відповідальності кожного в новому часі (соціально-економічний аспект) PDF
О. А. Турецький 6-11
Удосконалення аудиторської оцінки фінансового стану підприємства. PDF
О. В. Балахонова 12-19
Державне регулювання соціально-економічних процесів. PDF
Л. В. Ширяєва 20-29
Розвиток поняття «тіньова економіка» в сучасних умовах. PDF
М. М. Меркулов 30-39
Удосконалення механізму професіоналізації менеджменту в Україні. PDF
Е. А. Кузнєцов 40-49
Завертаний Д.В. Стабільність продовольчого забезпечення населення як невід’ємна складова національної безпеки України. PDF
А. В. Андрейченко, Д. В. Завертаний 50-57
Виміри транснаціоналізації. PDF
І. М. Нєнно 58-69
Особливості прийняття інвестиційних рішень фізичними особами на ринку цінних паперів. PDF
М. В. Котова 70-75
Дослідження структури емоційних цінностей товару (бренду) для цілей маркетингу. PDF
О. Є. Мазур 76-82
Фінансова стійкість як наукова-практична проблема функціонування промислового підприємства. PDF
Є. І. Масленніков, Р. Е. Хашимі 83-90
Особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної та інноваційної діяльності. PDF
О. В. Побережець 91-98
Функціонування маркетингової інформаційної системи підприємств-виробників будівельних матеріалів PDF
І. А. Педько 99-105
Особливості становлення трансформаційних процесів економіки України. PDF
О. П. Радченко, О. І. Шавалюк 106-109
Оцінювання випливу стратегічних заходів на соціально-економічний розвиток регіонів. PDF
Н. В. Сментина 110-118
Розробка класифікації факторів конкурентоспроможності промислових підприємств. PDF
В. В. Лаптєва 119-123
Вдосконалення комплексних інформаційних систем управління підприємством. PDF
Н. І. Ворох 124-134
Організація інноваційного процесу на будівельному підприємстві. PDF
Г. А. Смирнова 135-139
Національна економічна безпека: аналіз основних підходів. PDF
О. М. Подмазко 140-150
Оцінювання якості управлінського рішення як результату управлінської діяльності. PDF
В. І. Борщ 151-158
Міжнародні економічні санкції : проблема дотримання балансу між ефективністю і можливими негативними наслідками. PDF
С. С. Андрейченко 159-167
Засоби інвестування у будівництво житла та реєстрація прав інвесторів на об’єкти інвестування. PDF
А. В. Смітюх 168-174
Щодо колегіального розгляду спорів у господарському судочинстві. PDF
Т. В. Степанова 175-181
Участь регіонів у процесі прийняття рішень в ЄС: до постановки проблеми. PDF
М. О. Cаракуца, М. Л. Рабінович 182-188
Муніципальні права людини в Україні. PDF
А. В. Левенець 189-196
Переваги та недоліки корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у сучасних умовах господарювання. PDF
О. В. Жмай 197-205
Розвиток внутріфірмового підприємництва на диверсифікованих підприємствах. PDF
Аль-Шаргі Фахд 206-210
Обґрунтування ставки дисконтування при аналізі інвестиційних проектів. PDF
І. Г. Кривоногова 211-215
Вдосконалення системи матеріального стимулювання працівників ЖКГ. PDF
О. В. Бондаренко 216-221