DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180077

Удосконалення аудиторської оцінки фінансового стану підприємства.

О. В. Балахонова

Анотація


В статті запропоновані порядок аудиторських процедур, організації проведення аудиторських перевірок, складання аудиторського висновку.


Ключові слова


аудит; діагностика; організація; банкрутство; фінансово оздоровлення; оцінка; коефіцієнт

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про аудиторську діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №23. – С 244.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України // Инвестгазета – 2006. – №41. – С 4-8.

Про оподаткування прибутку підприємств: З-н України // Инвест-газета.-2006.– С.4-58.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України // Инвест-газета. – 2006. – №43. – С 4-31.

Про захист економічної конкуренції : Закон України // Инвест-газета. – 2007. – С 4-23.

Білуха М.Т. Курс аудиту / М.Т Білуха.- К.: Виша шк.. : Т-во «Знання», 2003. – 573 с.

Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності : навч. посіб. / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. – К. Центр навч. літ. 2004. – 300 с.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Н.І Дорош. – К. «Знання», 2004. – С 402.

Захарченко В.І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посібник / В.І. Захарченко, М.М. Меркулов, О.В. Балахонова – Львів: «Магнолія», 2012, – 352с.

Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посібник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча; 2-е вид. – К.: Каравелла, 2005. – 560 с.

Петрик О.А. Аудит: методологія і організація / О.А. Петрик– К.: Знання, 2003. – 260с.

Рудницький В.С.Методологія і організація аудиту / В.С.Рудницький. – Тернопіль : Прес, 2005. – 192 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998