DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180083

Державне регулювання соціально-економічних процесів.

Л. В. Ширяєва

Анотація


Проаналізовані моделі, методи й підходи у формуванні цільових державних програм розвитку. Представлена характеристика процедури стратегічного планування: прогнозування, програмування й проектування.


Ключові слова


програма; регулювання; стратегія; підхід; мета; політика

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”

Про державні цільові програми : Закон України //Инвестгазета, 2007. – №12.

Стратегія економічного й соціального розвитку України (2004-2015 роки). Шляхом європейської інтеграції. – К., 2004.

Государственное регулирование экономики : учеб.пособие / Под ред. А.Н. Петрова, М.И. Кныша. – Спб.: Любавичи, 1999.

Запоточний І.В. Державне регулювання регіональної економіки : [монографія] /І.В. Запоточний, В.І. Захарченко. – Харків: Одіссей, 2003.

Захарченко В.И. и др. Разработка целевых программ на предприятиях промышленности. – Одесса: ОЮИ НУВД, 2003.

Люкшин А.Н. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2000.

Реформа предприятий (организаций) : Методические рекомендации. – М.: Изд-во „Ось”, 1998.

Томсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А.А. Томсон, А.Дж. Стрикленд. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998