DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180088

Розвиток поняття «тіньова економіка» в сучасних умовах.

М. М. Меркулов

Анотація


Представлено дослідження шляхів протидії тіньовій економіці у державі та подальша розробка понятійного апарату.
Запропоновано класифікацію складових тіньової економіки, проведено аналіз можливих підходів до її нейтралізації, зроблено нове визначення поняття «тіньова економіка».


Ключові слова


тіньова економіка; виробництво; ризик; підприємництво; підхід; держава

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про засади запобігання та протидії корупції : Закон України від 23.12.2009 № 45/691.

Базилюк А.В. Тіньова економіка в Україні : монографія /А.В. Базилюк, С.О. Коваленко. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1998. – 206 с.

Білоус В.Т. Про державну програму детінізації економіки України / В.Т. Білоус, В.М. Попович. – Ірпінь: Академія державної податкової служби, 2000. – 50 с.

Варналій З.С.Тіньова економічна діяльність підприємницьких структур: суть,оцінка масштабів та шляхи її легалізації /З.С.Варналій //Наукові праці НДФІ. – К.,1998. – №6. – С.25 – 32.

Воротников В.П. Теневая политика и теневая экономика. Анализ причин и источников / В.П. Воротников // Обозреватель-Observer, 2002. – №3. – 4. – С.25 – 32.

Глисин Ф.Ф. Оценка состоянии и тенденций теневой экономики на основе данных конъюнктурных обследований /Ф.Ф. Глисин, Ж.Е. Лукашина //Вопросы статистики. – 1999. – №12. – С.27-32.

Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов : монография / Н.М. ГоловановЮ В.Е. Перекислов, В.А. Фадеев. – СПб.: Питер, 2003. – 303 с.

Головченко О.М. Тіньова економіка регіону: підходи, оцінки, сценарії : монографія / О.М. Головченко, В.І. Захарченко. -Одеса: Лерадрук, 2012. – 4.1. – 135 с.; 4.2. – 159 с.

Коваленко С.О. Методичні основи легалізації тіньової економіки в Україні : монографія /С.О. Коваленко. – К.:Знання, 1999. – 258 с.

Мандибура В.О. Тіньова економіка України та напрямки законодавчої стратегії її обмеження / В.О. Мандибура. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 135 с.

Масакова Н.Д. Определение параметров теневой экономики /Н.Д. Масакова //Вопросы статистики. – 1999. – №12. – С.71–79.

Нестеров Л. Теневая экономика в зарубежной статистике /Л. Нестеров // Вестник статистики. – 1991. – №3. – С.48–55.

Шевченко О.О. Вплив тіньового сектору на механізм технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування / О.О. Шевченко // Прометей. – 2010. – №1(31) – С.78-81.

Fige E.L. Defining and estimating underground and informal economics: the new institutional economics approach\\World development. – Oxford,1990.–Vol.18(#7). – P.989– 1002.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998