DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180135

Завертаний Д.В. Стабільність продовольчого забезпечення населення як невід’ємна складова національної безпеки України.

А. В. Андрейченко, Д. В. Завертаний

Анотація


У статті розглянута проблема належного забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Проаналізовано існуючі індикатори продовольчої безпеки на макрорівні. Запропоновано рекомендації щодо підвищення рівня продовольчої безпеки держави.


Ключові слова


продукти харчування; державна політика; продовольча безпека

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Declaration of the World Summit on food security. Rome, 16-18 November 2009. WSFS 2009/2. – Para 31. − P. 8.

Food and agriculture organization of the United Nations. The State of Food Insecurity in the world. Rome, 2014. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.fao.org/3/ai4030e.pdf

Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні. Частина І. Гіпотези розвитку трансформаційних форм суспільного виробництва / За ред. д.е.н., проф. В.Р. Кучеренка. – КП ОМД, 2011. – 150 с.

Статистичний щорічник за 2013 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm

Батюк Л.А. Продовольча безпека та досвід її забезпечення в деяких розвинутих країнах світу / Л.А. Батюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства : економічні науки. Вип. 105. – Харків: ХНТУСГ. – 2010. – С.72-79.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання продовольчої безпеки» від 5 грудня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України за 2013 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Урожай зерна в Украине установил абсолютный рекорд [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://economics.lb.ua/state/2014/12/05/288375_urozhay_zerna_ukraine_ustanovil.html

Кирилюк Є. М. Сучасний стан і шляхи гарантування продовольчої безпеки України / Є. М. Кирилюк // Вісн. Черкас.ун-ту. Сер.: Економічні науки. – 2009. – Вип. 153. – С.49-58.

Партнерство Світовий банк – Україна, огляд програм для країни, квітень 2014 року. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Ukraine-Snapshot-ukr.pdf

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998