DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180253

Виміри транснаціоналізації.

І. М. Нєнно

Анотація


У статті розглядаються підходи до оцінки впливу транснаціоналізації. Доведено, що додана вартість, як показник участі в процесі створення продукту чи послуги в експортно-імпортної діяльності розглядається міжнародними торгівельно-економічними організаціями з різних методологічних позицій з метою трансформації її виміру.


Ключові слова


транснаціоналізація; індустріалізація; додана вартість; глобальні ланцюжки вартості.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кузнецов Є.А., Волошина В.В. Транснаціональні корпорації: економіка і менеджмент. – Харьков: Бурун Книга, 2008. – 320с.

Etude du developpement industriel // New York: Nations Unies (Nations Unies pour le Développement Industriel), 1969. – 69pp.

The Social Science Encyclopedia / ed. by A. Kuper, J. Kuper. – London: Routlege,1985. – P. 386. – 1184pp.

Encyclopedia of the Social History / ed. by P.N. Stearns. – New York; London: Routlege, 1994. – P. 347. – 896pp.

Голиченко О.Г. Современная технологическая революция и новые возможности инновационного развития «догоняющих» стран // Инновации. − 2010. –№3 (137). − с.12 – 22.

Гебеков М.П. Транснационализация мировой экономики // Вестник МГИМО, №4, 2011. – с.21 – 30.

United Nations Statistical Commission. What is the value-added of official statistics in the measurement of trade 29 February 2012. – Електронний ресурс.– Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_2012/seminars/Trade_value_added/default.html

UNCTAD Handbook of Statistics. – Електронний ресурс.– Режим доступу: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/dimView.aspx

STAN Bilateral Trade Database by Industry and End-use category. – Електронний ресурс.– Режим доступу: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BTDIXE

OECD Global Value Chains indicators. – Електронний ресурс.– Режим доступу:http://www.oecd.org/sti/ind/input-outputtables.htm

Зверяков М.И. Теоретические проблемы формирования национальной экономической системы: монография / М.И. Зверяков. – Одесса: Астропринт, 2012. – 352с.

World Input-Output Database. – Електронний ресурс.– Режим доступу: http://www.wiod.org/new_site/home.htm

Інститут економік, що розвиваються при Організації сприяння зовнішньої торгівлі Японії IDE-JETRO. – Електронний ресурс.– Режим доступу: http://www.ide.go.jp/English/index.html

Interconnected Economies Benefiting from Global Value Chains, 28 May 2013. – Електронний ресурс.– Режим доступу: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/interconnected-economies_9789264189560-en#page1

OECD Global Value Chains Indicators. – Електронний ресурс.– Режим доступу: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=53257

World Trade Report. Part C. The rise of global value chains. World trade Organization. – Електронний ресурс.– Режим доступу: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr14-3_e.pdf

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998