DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180268

Особливості прийняття інвестиційних рішень фізичними особами на ринку цінних паперів.

М. В. Котова

Анотація


Проаналізовано особливості інвестування трейдерами на ринку цінних паперів. Досліджено шляхи спрощення інформації індивідуумів, які приводять до систематичних помилок. Визначені основні етапи прийняття рішень на ринку цінних паперів, які враховують особливості індивідуумів.


Ключові слова


интернет-трейдинг; інвестиційне рішення; евристика; ринок цінних паперів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Канеман Даниэль. Думай медленно… решай быстро / Даниэль Канеман – Москва : АСТ, 2014 – 656 с.

Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения / Д. Канеман, П. Словик, А. Тверски – Харьков: Издательство Институт прикладной психологии «Гуманитарный Центр», 2005. – 632 с.

Вайн С.Инвестиции и трейдинг/ С.Вайн – Москва: «Альпина Бизнес Букс», 2006. – 530 с.

Munger C. On the Psychology of Human Misjudgment. Speech at Harvard Law School, June, 1995, p. 15.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту / О.Є. Кузьмін, О.Г.Мельник – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998