DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180613

Особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної та інноваційної діяльності.

О. В. Побережець

Анотація


У статті проаналізовано особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної та інноваційної діяльності. Зокрема, показано що доходи інвестиційної діяльності–це доходи з купівлі-продажу фінансових інвестицій, а витрати інвестиційної діяльності – це витрати, які має підприємство від залучення інвестиційних коштів інших суб'єктів господарювання та виконання відповідних зобов'язань. Відображення у бухгалтерському обліку данних операцій. Показано, як саме здійснюється регулювання обліку інноваційних доходів і витрат на основі Положень стандартів бухгалтерського обліку. А також тенденцію розвитку інвестиційних і інноваційних процесів в Одеській області.


Ключові слова


Інвестиційна діяльність; інноваційна діяльність; доходи; витрати

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про інвестиційну діяльність»; Закон від 18.09.1991 № 1560-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua

Закон України «Про інноваційну діяльність»; Закон від 04.07.2002 № 40-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.ukrstat.gov.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua

Український бухгалтерський тижневик «Дебет Кредит». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dtkt.com.ua

Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / О. М. Скібіцький — К.: Центр учбової літератури, 2009. – 408 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998