DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180615

Особливості становлення трансформаційних процесів економіки України.

О. П. Радченко, О. І. Шавалюк

Анотація


Розглядаються особливості трансформації економіки України на сучасному етапі її розвитку, досліджуються проблеми, що виникають в процесі трансформації, обґрунтовуються напрями оптимізації соціально-економічного розвитку на основі раціоналізації трансформаційної динаміки.


Ключові слова


соціально-економічні процеси; трансформація; економіка; ефективність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адаманова З.О. Формування пріоритетів соціально-економічного розвитку в посттранзитивних економіках / З.О. Адаманова // Бізнесінформ. – №9. – 2011. – С.4-7.

Аніловська Г.Я. Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави) / Г.Я. Аніловська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lib.uaru.net/diss/cont/348634.html.

Большая экономическая энциклопедия. – М. : Эксмо, 2008. – 816 с.

Большой экономический словарь / [ред. А.Н.Азриилян]. – М. : Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.

Глубіш Л. Особливості продовольчого забезпечення населення України / Л. Глубіш // Аграрна економіка. – 2013. – Т.6. – №1-2. – С.24-27.

Давидюк О. О. Соціальна політика в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=133:2010-12-08-15-45-36&catid=29:2010-06-15-18-48-34&Itemid=35.

Диха М. В. Трансформація економіки України за роки незалежності під призмою макроекономічної стабільності / М. В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 4. – Т.3. – С.72-77.

Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект)) / С.А. Єрохін. – К. : Вид-во «Світ знань», 2002. – 528 с.

Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) : монографія ; За ред. В. М. Геєця. – К. : Логос, 1999. – 500 с.

Чернюк Л.Г. Трансформаційні процеси в економіці України та її регіонах: проблеми та перспективи / Л.Г. Чернюк // Збірник наукових праць ВНАУ. – Серія: Економічні науки. – 2011. – №1 (48). – С.252-256.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998