DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180619

Оцінювання випливу стратегічних заходів на соціально-економічний розвиток регіонів.

Н. В. Сментина

Анотація


У статті наводяться результати оцінювання впливу стратегічних заходів на соціально-економічний розвиток регіонів. Автор показує вплив зміни кількості індикаторів, що обираються у якості вхідної інформації для комплексного інтегрального показнику ефективності, на кінцевий результат оцінки. Як альтернатива комплексній оцінці пропонується використання методу динамічного нормативу з огляду на можливість визначати за цим методом рівень розвитку регіональних соціально-економічних систем без фіксації інформації про зміни основних індикаторів в інших регіонах.


Ключові слова


оцінювання; соціально-економічний розвиток; стратегічні заходи; регіон

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Порядок розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку: Постанова КМУ від 16 листопада 2011 р. №1186. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

Про затвердження Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку: Наказ Державного комітету статистики України від 15.04.2003 р. № 114. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date…/pg_ibcnog

Україна у цифрах 2012: [статистичний збірник / за редакцією О.Г. Осауленка]. – К., 2013. – 249с.

Регіони України: [статистичний збірник / за редакцією О.Г. Осауленка]. – К., 2013.Частина 1. – 322 с.

Регіони України: [статистичний збірник / за редакцією О.Г. Осауленка]. – К., 2013.Частина 2. – 783 с.

Статистичні матеріли з офіційного сайту Державного комітету статистики України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http// www.ukrstat.gov.ua.

Светуньков С.Г. Комплекснозначный анализ и моделирование неравномерности социально-экономического развития регионов России: монографія/ С.Г.Светуньков, А.В.Заграновская, И.С.Светуньков. – СПб., 2012. – 129 с.

Рукин Б.П. Диагностика устойчивого развития организаций с использованием динамических нормативов и непараметрической статистики / Б.П. Рукин, Г.В. Шуршикова, Л.В.Свиридова // Экономический анализ: теория и практика. – 2009. – № 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawmix.ru/bux/31662

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998