DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180722

Розробка класифікації факторів конкурентоспроможності промислових підприємств.

В. В. Лаптєва

Анотація


У статті запропоновано методичний підхід щодо встановлення набору чинників для оцінки конкурентоздатності промислового підприємства. Використовуються методи: анкетного опитування, формалізації збору та обробки інформації, статистичний, ранжування. Проведено угрупування чинників конкурентоздатності підприємства.


Ключові слова


конкурентоздатність; підприємство; фактор; продукція; споживач; оцінка; показник

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Буркинский Б.В. Формирование конкурентоспособности в контексте регионального развития / Б.В. Буркинский, В.И. Захарчекно и др. – Одесса: ИПРЭЭН НАНУ, 2009.- 334 с.

Захарченко В.И. Конкурентоспособность предприятий: сравнительная оценка / В.И. Захарченко, А. Албул // Сб. научных статей «Инновационные процессы: экономика и управление». – Екатеринбург: УПН, 2000. – 151-155 с.

Кобиляцький Л.С.Управління конкурентоспроможністю : навчальний посібник /Л.С.Кобиляцький. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 304 с.

Портер М.Е. Стратегія конкуренції : [Переклад з англійської] /М.Е. Портер. – К.: Основи, 1998. – 390 с.

Розвиток стратегічних підходів до управління підприємством у нестабільних умовах : кол. монографія / Під редакцією В.І. Захарченко. –Донецьк: Ноулідж, 2014. – 188 с.

Чайникова Л.Н. Конкурентоспособность предприятия : учебное пособие /Л.Н. Чайникова. – Тамбов: Издательство Тамбовкий государственный университет, 2007. – 192 с.

Юдін М.А. Регуляторна політика держави у забезпеченні конкурентоспроможності енергозберігаючої машинобудівної продукції : монографія /М.А. Юдін. – Одеса: ІПЕЕД НАНУ, 2011. – 264 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998