DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180760

Засоби інвестування у будівництво житла та реєстрація прав інвесторів на об’єкти інвестування.

А. В. Смітюх

Анотація


У статті розглядаються передбачені законодавством України обмеження щодо засобів залучення коштів фізичних та юридичних осіб у фінансування будівництва житла і покликані запобігти зловживанням з боку забудовників та захисту прав інвесторів, негативні наслідки дії таких обмежень і пропонується альтернативний засіб розв’язання цієї проблеми, пов’язаний з реєстрацією прав інвесторів на об’єкти інвестування.


Ключові слова


засоби інвестування; правове регулювання будівництва житла; захист прав інвесторів; реєстрація прав інвесторів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про внесення змін до дяких законодавчих актів України: Закон України від 15 грудня 2005 р. N3201 – IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N13. – Ст.110

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла: Закон України від 29 червня 2010 року N 2367 – VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – N34. – Ст. 486

Николаенко М. Целевые или дисконтные? // Юридическая практика. – 2007. – №43(513). – С.4

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – Ст. 377.

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 18. – Ст. 735.

Про планування та забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N31. – ст.250

Порядок ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів: затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 червня 2011 р. N92 // Офіційний вісник України. – 2011. – N57. – Ст. 2312.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13 – Ст. 857.

Про Державний земельний кадастр: Закон України від 7 липня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – N8. – Ст.61

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998